Tin tức

Tin tức

Phương pháp và quy định - Kiểm tra khả năng chống cháy, ứng dụng thực tế với phần mềm IdeaStatica Concrete...
Cải tiến tính năng trong phần mềm ADAPT-Builder v20.0.1 mới phát hành...
Webinar - Kết hợp SACS - PLAXIS cho thiết kế Suction Bucket Foundations...
Hội thảo trực tuyến - Thiết kế dự án cầu nhanh hơn với phần mềm OpenBridge Designer...
CAD Import với Tunnel Designer trong phần mềm PLAXIS 3D...
Phát hành ADAPT-PT/RC Version 20.0...
Phát hành Perform3D v8 ...
Phát hành SAP2000 v23.2.0 và CSiBridge 23.2.0 ...
Phần mềm bóc tách khối lượng trên nền tảng BIM 5D Cubicost TASC vừa cho ra mắt phiên bản tiếng Việt...
Phát hành version mới CSixRevit, CSixCAD, CSiDetails & CSiCol ...
Tổ chức thành công hội thảo “Ứng dụng BIM AllPlan trong xây dựng - Giải pháp mới mang lại hiệu quả cao”...
Hội thảo ứng dụng BIM - ALLPLAN cho kết cấu - Giải pháp mới mang lại hiệu quả cao...