Tin tức

Tin tức

Tính năng mới SAP2000 v25.2.0, CSiBridge v25.2.0 và link download...
Phân tích 2D cho việc đào hầm trong đá (so sánh FLAC2D And PLAXIS 2D)...
Phát hành PLAXIS 2024.1...
IFC format và IDEA StatiCa...
Phát hành bản cập nhật phần mềm SAP2000 v25.1.0 và CSiBridge v25.1.0...
Phát hành bản cập nhật phần mềm ETABS v21.2.0 và SAFE v21.2.0...
Ra mắt khoá học ETABS nâng cao được Uỷ quyền và cấp phép chính hãng tại Việt Nam ...
Phân tích ổn định mái dốc với GeoStudio và PLAXIS version 2023...
Các giải pháp của Bentley cho ngành nước...
Phát hành bản cập nhật phần mềm IDEA StatiCa v23.1...
Mô hình thông tin cầu (BrIM) là gì?...
Hội thảo BIM Allplan - Đừng bỏ lỡ sự kiện đặc biệt của tháng 9 dành cho ngành Kiến trúc, Kỹ thuật và Xây dựng...