Tin tức

Tin tức

Phát hành phần mềm SAFE v20...
Tính năng mới CSiXRevit...
Hội thảo- Chuyển đổi số dành cho các kỹ sư kết cấu công trình với giải pháp BIM - Allplan...
Webinar OpenWindPower : Giải pháp thiết kế dự án điện gió nổi ngoài khơi (Floating Offshore Wind Turbines)...
Phương pháp và quy định - Kiểm tra khả năng chống cháy, ứng dụng thực tế với phần mềm IdeaStatica Concrete...
Cải tiến tính năng trong phần mềm ADAPT-Builder v20.0.1 mới phát hành...
Webinar - Kết hợp SACS - PLAXIS cho thiết kế Suction Bucket Foundations...
Hội thảo trực tuyến - Thiết kế dự án cầu nhanh hơn với phần mềm OpenBridge Designer...
CAD Import với Tunnel Designer trong phần mềm PLAXIS 3D...
Phát hành ADAPT-PT/RC Version 20.0...
Phát hành Perform3D v8 ...
Phát hành SAP2000 v23.2.0 và CSiBridge 23.2.0 ...