Tin tức

Tin tức

Nâng cấp phần mềm ETABS phiên bản mới nhất v22.1.0...
Tính năng mới trong Advance Design 2025...
Phát hành phần mềm SAFE v22.1.0 phiên bản cập nhật mới nhất từ CSI ...
Dầm nối và giải pháp của IDEA StatiCa...
CIC và TEDI tổ chức Hội thảo Giới thiệu Giải pháp BIM Bentley áp dụng tại dự án Đường sắt cao tốc...
Phát hành CSiXRevit 2025...
Giải pháp phần mềm thiết kế đường sắt của hãng Bentley (OpenRail, OpenTunel)...
Phát hành ETABS v22.0.0 với TCVN 2737:2023...
SAP2000 v25.3.0 một bản cập nhật nhỏ từ hãng CSI...
Những thay đổi quan trọng đối với các tùy chọn cấp phép phần mềm CSI (SAP2000, ETABS, SAFE...)...
Lịch sử ngành phân tích phân phối nước sạch...
Phát hành phần mềm SAFE v22.0.0...