Tin tức

Tin tức

Phần mềm tính toán liên kết thép (Steel Connection) nào tốt nhất...
Những tính năng mới & cài tiến trong phần mềm ETABS v19 ...
Phát hành IDEA StatiCa Steel 20 với nhiều tính năng mới ...
Tính năng mới trong PLAXIS 2D 2020 Connection Edition...
Hãng CSI vừa cho ra mắt version mới của phần mềm CSiCol. CSiCol v10 ...
Hãng GEOSLOPE International Ltd. vừa phát hành GeoStudio 2021, dưới đây là những điểm mới trong phiên bản 2021 này...
Hãng PLAXIS chính thức phát hành PLAXIS 2D 2019...
Chương trình trải nghiệm thực tế phần mềm bóc tách khối lượng trên nền tảng BIM - Cubicost và quy trình BIM 5D tự động hóa bóc tách khối lượng, dự toán công......
Tạo mô hình PLAXIS 3D với IFC và Point Cloud...
CIC tham gia Đào tạo về BIM 5D và quy trình tự động hoá bóc tách khối lượng, dự toán công trình cho hiệp hội nhà thầu...
Từ ngày 05/08 đến 09/08, Giám đốc kỹ thuật của hãng Adapt International đã có chuyến công tác đến Việt Nam để trình bày về giải pháp phần mềm ADAPT ứng dụng......