Tổng quan

PROKON® Structural Analysis and Design là một bộ phần mềm hoàn chỉnh cho mô hình, phân tích, thiết kế và triển khai chi tiết kết cấu công trình. Được phát triển từ 1989, đến nay Prokon được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu và trên 80 quốc gia.

Bộ phần mềm được chia thành nhiều module nhỏ, có khả năng phân tích thiết kế độc lập, và có khả năng liên kết với các module khác để thiết kế.

Các vấn đề thường gặp được giải quyết bằng phần mềm Prokon

 • Phân tích khung và các vấn đề liên quan.
 • Các cấu kiện thép và liên kết.
 • Thiết kế bê tông thường và bê tông ứng lực trước.
 • Triển khai chi tiết bê tông thường (Reinforced concrete detailing).
 • Thiết kế kết cấu gỗ (Timber member design).
 • Thiết kế tường chịu lực.
 • Phân tích địa kỹ thuật (Geotechnical analysis).
 • Và nhiều ứng dụng hữu ích khác

Hỗ trợ các tiêu chuẩn thiết kế thép:

 • AISC - 1989 ASD

 • AISC - 1993 LRFD

 • AS 4100 - 1998

 • BS5950 - 1990

 • BS5950 - 2000

 • CSA-S16.1 - 1994

 • CSA-S16 - 2001

 • CSA-S16 - 2009

 • CSA-S16 - 2014

 • Eurocode 3 - 2005

 • GBJ 17 - 1988

 • IS800 - 1984

 • IS800 - 2007

 • SABS0162 - 1984

 • SABS0162 - 1993

 • SANS10162 - 2005

Hỗ trợ các tiêu chuẩn thiết kế bê tông:

 • ACI 318-1989
 • ACI 318-2005
 • ACI 318-2011
 • ACI 318-2014
 • AS3600 - 2001
 • AS3600 - 2009
 • BS 8110 - 1985
 • BS 8110 - 1997
 • CP 65 - 1999
 • CSA-A23.3-2004 (R2010)
 • CSA-A23.3-1994
 • Eurocode 2 - 1992
 • Eurocode 2 - 2004
 • HK Concrete - 2004
 • HK Concrete - 2013
 • IS:456 - 2000
 • NZS 3101 - 2006
 • SABS 0100 - 2000

Các hệ đơn vị

 • Imperial
 • Metric.

Setting design codes preferences

Hỗ trợ các tiêu chuẩn thiết kế gỗ:

 • BS 5268 - 1991

 • SABS 0163 - 2001

 • SANS 10163-2 - 2003

Masonry design codes

 • ACI 530 - 1999
 • BS5628 - 1985
 • SABS 0164 - 1992

Seismic design codes

 • TMH 7
 • UBC 1994
 • SABS 0160 - 1989
 • IS1893 - 2002
 • SANS 10160
 • Eurocode 8 - 2003

Wind design codes

 • CP3 - 1972
 • SABS 0160 - 1989
 • SANS 10160-3:2011

Gutter and downpipe design

 • BS 12056-3 - 2000

Reinforced concrete detailing codes

 • BS 4466 - 1989
 • BS 8666 - 2005
 • SANS 282 - 2004
 • SANS 282 - 2011

 

Tải bản dùng thử Prokon mới nhất: tại đây
Yêu cầu báo giá phần mềm Prokon bản quyền: tại đây
Yêu cầu tư vấn về các phần mềm khác: tại đây


Bộ phần mềm Prokon bản quyền được chia ra thành nhiều module nhỏ, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn lựa chọn module phù hợp với công việc của quý khách.

Thông tin liên hệ:

Construction Informatics and Consultancy JSC (CIC),
37 Le Dai Hanh, Hai Ba Trung Dist., Hanoi, Vietnam,
TEL#:  (84.24) 39746798    FAX#:   (84-24) 38216793
Hotline 085 999 9698 hoặc tuandinh@cic.com.vn 


 

Thiết kế cấu kiện thép

Steel Member Design

PROKON Structural Analysis and Design suite gồm một tổ hợp các modules thiết kế cấu kiện thép. Một vài modules tương tác với  Sumo Structural ModellerFrame Analysis và Single Span Beam Analysis, cho phép người dùng dễ dàng sử lý kết quả phân tích.


Analysis-Design Integration

Summary of integration between analysis and design and detailing modules:

Module Design Link from
Sumo and
Frame Analysis
Design from Single
Span Beam Analysis
Member Design for Axial Stress x  
Member Design for Combined Stress x x
 

Thiết kế liên kết thép

Steel Connection Design

The PROKON steel member connection design modules are used primarily in conjunction with Frame Analysis. After an analysis, you can link to the design modules by simply clicking a connection or support node with the click of your mouse -- all information relating to the connection geometry and design loads will be exported to the connection design module. However, you can also use the connection design modules on their own, entering geometry and design loads manually.

The connection design modules have the ability to display connections in 2D or 3D. You can export the pictures as drawings to Padds, AutoCAD and other CAD software.

Analysis-Design-Detailing Integration

Summary of integration between analysis, design and detailing modules:

Module Design Link from
Sumo and
Frame Analysis
Drawing to CAD
or Padds
Base Plate Design x x
Beam-Column Connection Design x x
Apex Connection Design x x
Hollow Section Connection Design Design x x
Double Angle Cleat Connection Design x x
Fin Plate Connection Design x x
End Plate Connection Design x x
 

Thiết kế bê tông cốt thép

The PROKON suite includes a series of modules for designing concrete elements:

 • Reinforced concrete beams and slabs.
 • Prestressed concrete beams and slabs.
 • Rectangular and circular columns, and also columns with any general shape.
 • Retaining walls.
 • Rectangular bases.
 • Design of beam and slab sections for flexure, shear and torsion.
 • Crackwidth calculation.
 • Punching shear of flat slabs.

Concrete Design

Input of the geometry and/or load cases in some modules can be automated by linking from the analysis results in Frame Analysis. The work flow is further enhanced by semi-automatic generation of reinforcement bending schedules by most of the concrete design modules. Bending schedules are stored as drawing files that can be opened with, edited (if needed) and printed using Padds or Probar 2D (formerly AutoPadds).

Analysis-Design-Detailing Integration

Summary of integration between analysis, design and detailing modules:

Module Design Link from
Sumo
Design Link from
Frame Analysis
Bending Schedule to
Padds and Probar 2D
Continuous/Beam Slab Design   x x
Prestressed Beam/Slab Design     x
Rectangular Slab Panel Design     x
Rectangular Column Design x x x
Circular Column Design x x x
General Column Design x   x
Concrete Retaining Wall Design     x
Concrete Base Design x x x
 

Thiết kế cấu kiện gỗ

Timber Design

PROKON Structural Analysis and Design currently includes a single timber design module. A number of timber connection design modules are planned for future release.

Timber Member DesignTimber Member Design

Check and optimise wood member sizes. Members can be subjected to a combination of axial and biaxial bending stresses, e.g. beams, frames and trusses. Sections can be solid or glued laminated timber. The program primarily acts as a post-processor for the Sumo Structural Modeller and  Frame Analysis module, but you can also use it stand-alone in an interactive mode for the quick design or checking of individual members.

Thiết kế tường vách chịu lực

 The PROKON suite includes two modules for design of masonry sections and walls.Masonry Design

Masonry Section Design

Design of masonry sections spanning openings. Masonry units can have any arbitrary dimension and nominal strength. The program supports single-leaf, collar-jointed and grouted cavity arrangements.

Masonry section Design
 

Masonry Wall Design

Design of bearing walls (axially loaded) and wall panels (loaded normal to the plane of the wall). Similar to Masonry Section Design, masonry units can be of any dimension and strength, and the same arrangements are supported.

 Masonry Wall Design

Video

Cấu hình

System Requirements for the 64-bit version 

Minimum system requirements:

 • 64-bit version of Windows Vista, Windows 7, Windows 8 or Windows 8.1.

Recommended:

 • PC with multiple CPU cores.

 • 4GB RAM, preferably 16 GB or more if working with very large models.

 • Windows 8.1 64-bit.

Dùng thử

Vui lòng điền thông tin dưới đây để nhận bản dùng thử của chúng tôi
Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm

Báo giá

Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm
Lời nhắn