Tổng quan

Cubicost TME
Giải pháp bóc tách khối lượng cho cơ điện.

 
Đăng ký demo phần mềm Cubicost

TME là phần mềm bóc tách khối lượng cho cốt thép dựa trên nền tảng BIM.

Phối hợp cùng với Cubicost TAS, TRBTBQ để dẫn đầu trong kỷ nguyên của công nghệ BIM.Được thành lập năm 1998, Công ty TNHH Glodon được niêm yết trên sàn Shenzhen SME (stock name: GLD, stock code: 002410) vào tháng 5 năm 2010. Với nền tảng kỹ thuật xây dựng, Glodon tập trung vào toàn bộ quá trình của dự án xây dựng và cung cấp những dịch vụ hàng đầu. Các sản phẩm của Glodon được sử dụng rộng rãi ở ba mảng chính là nhà cao tầng, kỹ thuật công nghiệp và cơ sở hạ tầng, và được sử dụng bởi 8 loại khách hàng: chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, nhà thầu xây dựng, tư vấn giải pháp, cung cấp vật liệu xây dựng, công ty bất động sản, các trường đại học và chính phủ.

Glodon có khoảng 4500 nhân viên với hơn 50 chi nhánh và hơn 200 mạng lưới bán hàng lớn nhỏ.


Cubicost có trụ sở chính tại Singapore.

Cubicost là thương hiệu mới của Glodon trên thị trường quốc tế. Nó được kết hợp bởi hai từ. 'Cubic' có nghĩa là 'hình dạng của khối lập phương (cube)', nói lên một điều rằng phần mềm sử dụng công nghệ BIM (Building Information Model) làm cốt lõi. 'Cost (chi phí)' là giá trị then chốt của phần mềm, có nghĩa là cung cấp các giải pháp về vấn đề chi phí cho khách hàng trong ngành công nghiệp AEC.

Mô hình 'dự toán'.
Hình ảnh công trình.
 
Bộ phần mềm BIM Cubicost bao gồm bốn phần mềm riêng biệt trên trên nền tảng BIM (TAS, TRB, TME, TBQ), tập trung vào các nhu cầu khác nhau của công việc bóc tách và xử lý khối lượng. Tất cả bốn phần mềm này đem lại hầu như tất cả các yêu cầu chung của công việc dự toán chi phí xây dựng. Hơn thế nữa, mô hình BIM và các dữ liệu liên quan có thể dễ dàng trao đổi giữa các phần mềm, mang đến cho bạn những kinh nghiệm dự toán chi phí trên mô hình BIM một cách chuyên nghiệp, hiệu quả và chính xác.

Cubicost bao gồm 4 phần mềm riêng biệt.

Là một giải pháp BIM cho dự toán, nó khác biệt hoàn toàn so với phương pháp dự toán truyền thống, Cubicost cho phép chia sẻ dữ liệu và mô hình BIM với các phần mềm phổ biến khác trong ngành công nghiệp xây dựng.
 
Embrace BIM application era with Cubicost!

Mô hình nhanh chóng và bóc khối lượng trên mô hình BIM

Xây dựng mô hình hình BIM trên bản vẽ PDF và DWG và tự động nhận diện thiết bị MEP của các bộ môn khác nhau. Hoàn thành bóc tách khối lượng chỉ bằng một cú click chuột.

Thể hiện các hệ thống khác nhau và vị trí của thiết bị MEP một cách rõ ràng bằng cách tự động chuyển bản vẽ PDF trắng đen sang những thiết bị chi tiết.

Giải quyết các thay đổi nhanh chóng bằng cách chỉnh sửa mô hình BIM và tính toán lại.


Chuyên nghiệp, chính xác và dễ dàng kiểm tra

Mô hình thiết bị với nhiều loại và các thông số trong tất cả các bộ môn ở tất cả càng tầng chỉ với 01 click.

Hoàn thành hệ thống dây điện nhanh chóng.

Cung cấp mô hình MEP 3D, giúp kiểm tra một cách dễ dàng và khách quan hơn.


Nhiều mẫu báo cáo

Hỗ trợ nhập dữ liệu từ BQ của địa phương và xuất khối lượng MEP để tạo ra báo cáo BQ nhanh ch.

Cung cấp nhiều mẫu báo cáo và hỗ trợ xuát ra excel với nhiều yêu cầu khác nhau
.


Dễ dàng kiểm tra và chỉnh sửa khối lượng bằng cách kiểm tra ngược lại vị trí phần tử trên mô hình BIM.

Video

Cấu hình

CPU

  • Minimum: Intel Pentium 4 or AMD Athlon 64

  • Recommended: Intel Core 2 Duo, AMD Athlon 64 X2, or better

  • A CPU that has SSE2 support is required

  • The SAPFire® Analytical Engine includes a multi-threaded solver that can take advantage of multi-core CPUs

Hệ điều hành

  • Microsoft® Windows Vista, Microsoft® Windows 7, Microsoft® Windows 8 or Microsoft® Windows 10, 32- and 64-bit versions

  • With a 64 bit operating system, the SAPFire® Analytical Engine can utilize more than 4 GB of RAM, making it possible to more efficiently solve larger problems

Video Card

  • Minimum: Supporting 1024 by 768 resolution and 16 bits colors for standard (GDI+) graphics mode

  • Recommended: Discrete video card with NVIDIA GPU or equivalent and dedicated graphics RAM (512 Mb or larger) for DirectX graphics mode. The card must be DirectX 11 Compatible.

  • DirectX graphics mode fully utilizes the hardware acceleration provided by a GPU and dedicated graphics RAM.

  • For better graphics quality in terms of anti-aliasing and line thickness, the device raster drawing capabilities should support legacy depth bias.

Dùng thử

Vui lòng điền thông tin dưới đây để nhận bản dùng thử của chúng tôi
Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm

Báo giá

Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm
Lời nhắn