Giới thiệu

Các thành tựu đạt được

CÁC BẰNG KHENHuân chương Lao động hạng 3
 của Chủ tịch nước trao tặng cho cá nhân giám đốc và tập thể cán bộ nhân viên công ty năm 2005.Bằng khen Bộ trưởng Bộ Xây dựng năm 2014


Bằng khen của Thủ Tướng trao tặng cho Công ty năm 2000

Bằng khen Bộ Thông tin truyền thông dành cho phần mềm chuyên nghành Xây dựng Vinasas năm 2007

Bằng khen Bộ Thông tin truyền thông dành cho phần mềm chuyên nghành Xây dựng Vinasas năm 2007

- Bằng khen về hợp tác kinh tế quốc tế do UBQG về hợp tác KTQT trao tặng năm 2004.

Bằng Khen và cờ thi đua xuất sắc do Bộ Xây dựng trao tặng các năm 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2009.

- Nhiều bằng khen của Bộ Xây dựng, của Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Bưu chính viễn thông và các tổ chức xã hội khác.

CÁC GIẢI THƯỞNG

 

Giải thưởng Sao Khuê cho Phần mềm dự toán ESCON năm 2014

Cúp đồng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam năm 2003 trong tuần lễ Tin học thứ 12 dành cho sản phẩm phần mềm đóng gói - phần mềm thương phẩm phục vụ ngành xây dựng do hội Tin học Việt Nam trao tặng.

Cúp đồng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam năm 2004 trong tuần lễ Tin học thứ 13 dành cho giải pháp cấp ngành ứng dụng có hiệu quả do hội Tin học Việt Nam trao tặng.

 

Giải thưởng Sao vàng đất Việt năm 2004 dành cho sản phẩm phần mềm chất lượng cao do Hội doanh nghiệp trẻ Việt nam trao tặng

Giải thưởng Vifotec năm 2004-2005 dành cho sản phẩm phần mềm do Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam trao tặng

Giải thưởng Sao Khuê năm 2005 dành cho sản phẩm phần mềm tiêu biểu của ngành Xây dựng do Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt Nam trao tặng.