Tổng quan

PLAXIS 2D gói phần mềm 2D phần tửu hữu hạn mạnh mẽ trong mô hình, phân tích ổn định biến dạng trong kết cấu đất và đá. Phần mềm được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu bởi các công ty địa kỹ thuật, các viện nghiên cứu địa kỹ thuật và ngành xây dựng công trình ngầm. Ứng dụng trong các bài toán: đào đất, đắp đất, hố đào xâu, đường hầm, ứng dụng trong khai khoáng và môi trường...

PLAXIS 2D ban quyen, Gia phan mem PLAXIS 2D, phan mem PLAXIS 2D, Mua phan mem PLAXIS 2D


Các module mở rộng:

PLAXIS 2D PlaxFlow: 2D PlaxFlow is an add-on module to PLAXIS 2D. Groundwater flow is an important issue in many engineering fields such as geotechnical, environmental and hydrological engineering. In order to take groundwater flow into account in geotechnical software applications, advanced models for the simulation of the unsaturated, time-dependent and anisotropic behaviour of soil are required.

PLAXIS 2D Dynamic: 2D Dynamics is an add-on module to PLAXIS 2D. Soil and structures are often not only subjected to static loads due to construction in and on the ground surface but also to dynamic loads. When loads are powerful, like for example earthquakes, they may cause severe damages. Vibrations may occur either man-made or natural. The source of natural vibrations in the subsoil is earthquakes. With the Dynamics module PLAXIS can analyse the effects of vibrations in the soil.

PLAXIS 2D Thermal: 2D Thermal is an add-on module to PLAXIS 2D. The thermal module is necessary when the effects of heat flow on the hydraulic and the mechanical behaviour of soils and structures need to be taken into account in geotechnical designs with PLAXIS. For full thermal-hydro-mechanical coupling the PlaxFlow module is required as well.
 


Modelling

Spatial variation of preconsolidation

Tunnel deconfinement

CAD export (VIP)

Non-linear geogrids: Elastoplastic (N-ε) & Viscoelastic (time-dependent)

Cross and parallel permeability in interfaces

Polar & rectangular array (VIP)

Non-linear embedded beam row (M-Kappa diagrams)

Easy definition of Rock bolts in Tunnel Designer (VIP)

Unlimited combinations of point forces and distributed loads


Material Models

Concrete (VIP)

UBCSand (VIP)

UDCAM-S with cyclic accumulation & optimization tool (VIP)

User Defined Soil Models (VIP)

Soft Soil (with and without creep)

Sekiguchi-Ohta, Viscid & Inviscid (VIP)

NGI-ADP model (VIP)

Jointed Rock

Hoek-Brown with Parameter Guide (VIP)


 

Calculations

Field stress initial calculation type (VIP)

Well-proven and robust calculation procedures

Multicore computing (VIP)

Include or exclude soil clusters and/or structural elements in safety analysis

Facilities for steady-state groundwater flow calculations, including flow-related material parameters, boundary conditions, drains and wells.

Distinguish between a Plastic calculation, consolidation-, and safety analysis

Automatic regeneration of construction stages

64-bit Calculation Kernel

 


Results

Load-displacement curves

Use the Output command line to display plots, or save plots with user defined resolution

Select number of significant digits displayed

PLAXIS 2D Viewer

Automatic centerline extraction for structural forces plots(VIP)

Structural forces in Volumes (Tunnel lining, retaining wall)
 


Các dạng license:

Standalone:Dạng license cài đặt và sử dụng trên 01 máy tính. 
Flexible: Phiên bản mạng hoạc linh hoạt. Cài đặt và sử dụng trên máy tính bất kỳ hoạc thông qua hệ thống mạng (server license). 

Lợi ích chính


 

 

Tạo mô hình phần tử hữu hạn nhanh và hiệu quả

Giao diện người dùng thân thiện hướng dẫn người sử dụng tạo ra các mô hình một cách hiệu quả với quy trình công việc hợp lý. Những người sử dụng thông qua lỗ khoan địa chất có thể xác định các cấu trúc đất phức tạp hoặc mặt cắt địa chất. Trong chế độ Kết cấu, có thể xác định các yếu tố kết cấu, như cọc, neo, vải địa kỹ thuật và tải trọng quy định và sự dịch chuyển. Hình học cũng có thể được nhập từ CAD. Các thủ tục chia lưới tự động tạo ra một phần tử hữu hạn lưới gần như ngay lập tức.


Đánh giá thực tế các ứng suất và chuyển vị

Với những người sử dụng tính toán theo giai đoạn thi công có thể mô phỏng chính xác quá trình xây dựng, bằng cách kích hoạt và hủy bỏ các cụm đất và các yếu tố kết cấu trong mỗi giai đoạn tính toán. Với loại tính toán phân tích dẻo, hợp nhất và an toàn, một loạt các vấn đề về địa kỹ thuật có thể được phân tích. Các mô hình kết cấu bao gồm các mô hình tuyến tính đơn giản đến phi tuyến cực kỳ tiên tiến trên phạm vi rộng về hành vi đất và đá có thể được mô phỏng. Các quy trình tính toán đã được kiểm chứng tốt và được chứng minh là đảm bảo tính toán hợp nhất và kết quả chính xác. Với các tính toán đa lõi và kiến trúc 64-bit PLAXIS có thể giải quyết các mô hình lớn nhất và phức tạp nhất.
 

Quá trình xử lý sau phân tích mạnh mẽ và linh hoạt

Chương trình đầu ra linh hoạt cung cấp nhiều cách khác nhau để hiển thị lực, chuyển vị, ứng suất, và dữ liệu dòng chảy trong đồ thị đường viền, bề mặt không gian và véc tơ. Các công cụ cắt ngang cho phép phân tích chi tiết các kết quả. Dữ liệu có thể được sao chép từ các bảng hoặc thông qua Python dựa trên kịch bản cho các mục đích xử lý khác bên ngoài PLAXIS. Trình quản lý đường cong cho phép tạo ra đồ thị, vẽ ra các loại kết quả khác nhau từ dữ liệu tính toán có sẵn.

Mô hình

 • Hành vi giãn nở đá trong đường hầm
 • Bắt vào giao điểm của đường cắt ngang trong khi vẽ, chỉ thị trực quan cho bắt điểm
 • Soạn thảo từ xa: hiển thị và lưu các loại sơ đồ (VIP)
 • Hàng dầm nhúng phi tuyến (biểu đồ M-Kappa)
 • Dễ dàng định nghĩa Bu lông neo dài trong Thiết kế Đường hầm (VIP)
 • Sao chép theo hình tròn với dãy địa cực (VIP)
 • Sự kết hợp không giới hạn của lực điểm và tải phân phối
 • Thiết kế đường hầm, với tùy chọn nhập từ CAD
 • Các phần tử kết cấu: Tấm, Lưới gia cố địa kỹ thuật và neo, hàng cọc nhúng

Tính toán

 • Giảm dung lượng lưu trữ dự án yêu cầu bằng cách thay đổi khoảng thời gian đã lưu
 • Kiểu tính toán giai đoạn ban đầu mới: Trường ứng suất (VIP)
 • Các quy trình tính toán được chứng minh và hiệu quả
 • Hỗ trợ máy tính đa lõi (VIP)
 • Bao gồm hoặc loại trừ các cụm đất và / hoặc các yếu tố cấu trúc trong phân tích an toàn
 • Cơ sở cho các tính toán dòng chảy nước dưới đất ổn định, bao gồm các thông số vật liệu liên quan đến dòng chảy, điều kiện biên, cống và giếng khoan.
 • Phân biệt giữa một tính toán dẻo, hợp nhất, và phân tích an toàn
 • Tự động tái tạo các giai đoạn thi công
 • Hạt nhân tính toán 64-bit

Mô hình vật liệu

 • Mô hình đất do người dùng xác định (VIP)
 • Độ dốc của đất mềm
 • Đất mềm
 • Sekiguchi-Ohta, Viscid & Inviscid (VIP)
 • Mô hình NGI-ADP (VIP)
 • Mohr-Coulomb
 • Modified Cam Clay
 • Jointed Rock
 • HS Small strain stiffness

Xuất kết quả

 • Sử dụng dòng lệnh Output để hiển thị các ô, hoặc lưu các ô với độ phân giải được xác định bởi người dùng
 • Chọn số chữ số quan trọng được hiển thị
 • Trình xem PLAXIS 2D
 • Khai thác đường trung tâm tự động cho các biểu đồ lực kết cấu (VIP)
 • Lực kết cấu theo khối lượng (lớp lót Hầm, tường chắn)
 • Chế độ Xem Lực Kết quả
 • Xem kết quả tính toán
 • Chú thích biểu đồ
 • Các hộp gợi ý

So sánh

Hướng dẫn

Cấu hình

Hệ điều hành

Hỗ trỡ: Windows 7 Professional 64-bit, Windows 8 Professional 64-bit, Windows 10 Pro 64-bit
Đề nghị: Windows 7 Professional 64-bit (all with latest service packs applied)

Cổng USB

Tối thiểu 1 cổng dành cho USB license

Card đồ họa

Yêu cầu: GPU with 256 MB OpenGL 1.3
Plaxis khuyên bạn nên tránh các chip đồ hoạ đơn giản trên GPU rời từ nVidia GeForce hoặc Quadro với ít nhất 128-bit bus và 1 GB RAM, hoặc giải pháp tương đương từ ATI / AMD.

Bộ vi xử lý

Yêu cầu: dual core CPU
Tối thiểu: quad core CPU

Ở cứng

Tối thiểu 2GB bộ nhớ trống trên phân vùng nơi chưa thư mục Windows TEMP, và 2GB để lưu trữ dự án. Những dự án lớn có thể cần nhiều bộ nhớ trống hơn ở cả hai phân vùng.
Để có hiệu suất tốt nhất, hãy đảm bảo rằng thư mục TEMP và thư mục dự án nằm trên cùng một phân vùng.

RAM

Đề nghị cho 2D: Tối thiểu 4 GB. Dự án lớn có thể cần nhiều hơn.
Đề nghịcho 3D: Tối thiểu 8 GB. Dự án lớn có thể cần nhiều hơn.

Độ phân giải

Yêu cầu: 1024 x 768 pixels, 32-bit colour palette
Đề nghị: 1280 x 900 pixels, 32-bit colour palette

Dùng thử

Vui lòng điền thông tin dưới đây để nhận bản dùng thử của chúng tôi
Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm

Báo giá

Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm
Lời nhắn