Tổng quan

Phần mềm MicroStation

CAD dẫn đầu về thiết kế cơ sở hạ tầng 2D và 3D chính xác

MicroStation là phần mềm thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính (CAD) được người dùng trên toàn thế giới tin tưởng để tạo các bản vẽ 2D và 3D chính xác cho các dự án cơ sở hạ tầng. Các kỹ sư, kiến trúc sư và chuyên gia xây dựng cộng tác cởi mở để thực hiện các dự án đầy cảm hứng, sử dụng định dạng tệp DGN hàng đầu trong ngành. MicroStation có thể giúp bạn cung cấp các thiết kế của mình đúng thời gian và phù hợp với ngân sách, ngay cả khi độ phức tạp và quy mô của dự án tăng lên. Với khả năng tương tác và cộng tác rộng rãi cũng như tính linh hoạt khi làm việc với 2D hoặc 3D trong quy trình làm việc BIM của bạn, MicroStation mang đến cho bạn sự tự tin khi biết rằng mục đích thiết kế của bạn sẽ được hiểu rõ ràng.

Tạo tất cả các sản phẩm hoàn thiện bằng một ứng dụng duy nhất

Tự động hóa các bản vẽ, mô hình, trực quan hóa, bộ tài liệu đa ngành và dữ liệu BIM được nhúng. Tạo các sản phẩm nhất quán, chất lượng cao như sơ đồ giấy, báo cáo, tệp 2D/3D PDFs, i-models và mô hình vật lý 3D. Tạo chú thích, kiểu hiển thị và báo cáo trực tiếp từ các thuộc tính được nhúng của đối tượng để đảm bảo rằng chúng sẽ luôn đồng bộ với mô hình thiết kế trong quá trình thực hiện công việc.

Khám phá thêm các lựa chọn thiết kế

Phát triển các thiết kế với một bộ công cụ mô hình hóa lưới, khối, bề mặt và tính năng toàn diện. Xây dựng các thành phần chức năng tham số với các biến thể được xác định trước để dễ dàng tìm và quản lý các thành phần tương tự. Sử dụng các công cụ trích xuất bản vẽ để tự động nhúng bản vẽ vào trong mô hình để có độ rõ nét cao hơn và hợp lý hóa quy trình làm việc của tài liệu. Đảm bảo mục đích thiết kế được duy trì với các khả năng ràng buộc, bố cục và các công cụ vẽ chú thích. Tăng tốc độ soạn thảo và chú thích quy trình công việc bằng tính năng chụp nhanh tương tác và nhập dữ liệu động thông minh.
 

 

Link Download:

Link download phần mềm MicroStation: DOWNLOAD

Link tải tài liệu MicroStation: Tài liệu hãng Bentley, Tài liệu tiếng Việt (tham khảo nguồn: www.sotnmt.soctrang.gov.vn)

 

MicroStation - Video tổng quan

Technical Capabilities

 

Develop better designs, faster

Develop better realized designs with unlimited design freedom made possible by MicroStation’s robust and extensive modeling capabilities, including the ability to:

 

 • Design in 2D
 • Design in 3D
 • Develop hypermodels
 • Analyze and visualize models
 • Automate common tasks
 • Control and protect files

 

Better inform teams

Ensure that all your stakeholders are better informed with clearer communication of designs made possible through intelligent deliverables production capabilities and the power of Bentley CONNECT collaboration services, including the capability to:

 

 • Create animations
 • Create lifelike renderings
 • Generate intelligent documentation
 • Publish i-models
 • Review designs collaboratively
 • Maintain and enforce standards

 

Freedom to focus on design

Enjoy the freedom to focus on design with better integration of information and teams made possible by MicroStation’s interoperable and scalable platform, including capabilities to:

 

 • Geospatially locate projects
 • Incorporate common design formats
 • Incorporate referenced design content
 • Integrate point clouds
 • Integrate raster images
 • Integrate reality meshes
 • Manage design changes
 • Work in a personalized environment
 • Extend and customize workflows

 

Ensure and enforce project-specific standards

With MicroStation, you can easily manage design changes and drawing standards, and control and protect files.

 

 • Apply templates to control geometry and data standards such as styles for dimensions, text, lines, and detail symbols.
 • Use automated tools to check drawings for standards compliance once designs are completed.

 

Model in personalized work environment

 • You can design in the right work environment for each project with required settings and standards automatically applied.

 

Access a comprehensive library of learning content.

Personalize and group tools and tasks and reduce keystrokes with customizable menus.

Integrate enterprise systems using a wide range of available tools to customize the user interface including Microsoft (VBA), .NET, C++, C# and user-defined macros.

 

Work on designs of any size

MicroStation enables you to work collaboratively on any size project.

 

 • Generate a complete 3D model and maintain design intent of all sizes and complexities.
 • Share common files across multiple teams and disciplines.
 • View and work with design information from others in real-time using live referencing of 2D and 3D DGN, DWG, and large image files.
 • Create and exchange digital markups of designs.
 • Track and easily understand changes made to design files, even at the component-level, throughout their lifecycle.
 • Improve enterprise-wide collaboration through integration with ProjectWise.

 

Visualize and analyze designs

With MicroStation, you can analyze and perform data visualizations on models based on their geometry or underlying attributes.

 

 • Perform analysis of real-world solar exposure and shading.
 • Apply real-time display styles to visualize models based on each object’s height, slope, aspect angle, and other embedded properties.

 

Produce animations and renderings

MicroStation enables you to produce realistic movies and simulations from design, construction, and operational models.

 

 • Choose from keyframe and time-based animation.
 • Get results faster, using live on-screen animation previews and distributed network processing.
 • Create lifelike visualizations and access online and delivered libraries of physically correct materials, lighting, and rich photorealistic content.

 

Add reality data for real-world context

You can easily integrate reality data to understand existing conditions with raster images, point clouds, and 3D reality meshes. Quickly add geospatial information to visualize reality meshes based on associated spatial and attribute data. Using digital contexts enables you to make better decisions and create high impact visuals for stakeholders.

 

Integrate any data type

You can incorporate legacy client data and a variety of file formats like DWG, SHP, and point-cloud data without the need for data conversions. And easily integrate models, drawings, documents, and data from other disciplines.

Tính năng chính

MICROSTATION IS INFRASTRUCTURE DESIGN.

It's Simple, Really.

MicroStation not only builds the foundation of infrastructure design projects, but is the foundation of your design and engineering solution. Providing you power, flexibility, and best-in-class tools, without requiring add-ons, MicroStation makes it easy to work the way you want, leaving you time to do what you do best. With MicroStation, minimize risks, accelerate automation, and win more work.

 

Design

Create geospatially enabled 2D and 3D drawings for infrastructure projects, and deliver them on time and on budget, even as project complexities and scale increase.

 

Communicate

Produce faster/better documents ready to communicate your design intent. Documents are industry compliant so you can stamp designs with ease and confidence.

 

Deliver

A common environment connects your tools, data, and teams, so that you can reliably deliver on even the most demanding projects.

 

INTEROPERABILITY

Work with native DGN and incorporate legacy data and file formats like DWG, and point-cloud data without conversions.

 

RELIABILITY

Work collaboratively on any size project without size restrictions, crashes, or complications, knowing your system will always be on.

 

VISUALIZATION

Analyze and perform data visualizations on models based on their geometry or underlying attributes.

 

STANDARDS

We’re an industry standard which means your documentation is always standards compliant.

 

REAL DATA

Design with accurate real-world context, automatically, with geospatial information from hundreds of systems.

Video

Cấu hình

SYSTEM REQUIREMENTS

MINIMUM: Processor: Intel® or AMD® processor 1.0 GHz or greater. Memory: 4 GB minimum, 16 GB recommended

Operating Systems: Windows 11 or 10 (64-bit)/ Windows 11 or 10 (21H2), Windows Server 2019, Windows Server 2016 (64 bit)

Dùng thử

Vui lòng điền thông tin dưới đây để nhận bản dùng thử của chúng tôi
Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm

Báo giá

Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm
Lời nhắn