Tổng quan

OpenBridge Designer - Phần mềm mô hình, phân tích và thiết kế cầu

Thiết kế cầu tốt hơn với mô hình BrIM thực thụ

Tạo một mô hình BIM thực sự khi bắt đầu dự án cầu với sức mạnh kết hợp của OpenBridge Modeler, LEAP Bridge và RM Bridge trong một môi trường phần mềm toàn diện.
OpenBridge Designer
Tận dụng mô hình thông tin cầu (BrIM) với OpenBridge Designer. Với công nghệ và khả năng kết nối mới nhất, bạn có thể lập mô hình, thiết kế và tạo ra các sản phẩm cuối cùng của dự án một cách hiệu quả trong một môi trường năng động, tương tác và hỗ trợ tham số. Ứng dụng duy nhất này hỗ trợ tất cả các khía cạnh của chi tiết thiết kế cầu bao gồm địa hình, lòng đường, đường dẫn và các tài sản cơ sở hạ tầng liên quan khác. Với phương pháp lấy mô hình làm trung tâm của OpenBridge Designer, người dùng sẽ hiệu quả và đáng tin cậy khi quản lý các thay đổi đối với tài liệu xây dựng, chẳng hạn như phát hiện va chạm, hình học đường và hình học cầu. Đáp ứng nhu cầu của dự án về tiến độ thời gian, mọi lúc.

Accelerate bridge performance using one application

OpenBridge Designer cung cấp quy trình làm việc, bộ công cụ và tính linh hoạt cần thiết để xử lý các tình huống thiết kế thực tế. Ứng dụng này thích ứng với hầu hết mọi quy trình thiết kế và bảo trì cầu và phù hợp với mọi cường độ bê tông, khối lượng, trọng lượng, cấp thép kết cấu và loại dầm. Sử dụng một sản phẩm duy nhất để tạo ra một mô hình vật lý và phân tích có thể tương tác cho cầu thép và bê tông, có thể được sử dụng trong suốt vòng đời của cầu. Thực hiện phân tích, thiết kế và đánh giá tải trọng tất cả trong một môi trường để trao đổi trực tiếp thông tin dự án, bao gồm hình học cầu, vật liệu, tải trọng, mô hình cáp dự ứng lực, cốt thép chịu cắt, khung chéo, màng chắn và chất làm cứng, để cải thiện việc đưa ra quyết định trong quá trình thiết kế và xây dựng.

Tạo các mô hình thông minh, giảm thiểu rủi ro và thực hiện kiểm tra trình tự xây dựng

Tạo ra các mô hình thông minh, tham số phong phú về nội dung kỹ thuật cho các bộ phận cầu khác nhau, bao gồm cường độ chịu nén của bê tông, cấp thép kết cấu, ký hiệu dầm tiêu chuẩn, v.v. Bạn có thể sử dụng lại dữ liệu từ các bên liên quan khác nhau để đảm bảo tất cả hình học cập nhật, phù hợp trong một mô hình. Giảm thiểu rủi ro phân tích xung đột bằng cách thực hiện phân tích xung đột cấu trúc kết cấu cầu với cơ sở hạ tầng hiện có để loại bỏ lỗi trước khi xây dựng nhằm tiết kiệm thời gian và giảm chi phí làm lại. Ngoài ra, dễ dàng thực hiện điều tra trình tự thi công bằng cách xem xét các giai đoạn trong quá trình thi công theo từng giai đoạn để so sánh kết quả, phát hiện các trạng thái có liên quan và tạo ra các kết quả để đánh giá nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến từ biến, co ngót và các vấn đề khác trước khi thi công.

Model Concrete and Steel Bridges

You can model, design, and analyze concrete and steel bridges. Create interoperable physical and analytical models of both concrete and steel bridges. Streamline the modeling, analysis, design code checking, detailed design reports, and automated drawings for concrete bridges of all types while ensuring design codes are met. Ensure load-rates and optimize I-girder and tub-girder steel bridges using Finite Element Modeling and Response Spectrum Analysis.

Improve Collaboration

Collaborate across disciplines for analysis, design, detailing, documentation, construction engineering, and load rating. Access DGN models for highways alignments, profiles, and ground information, as well as LandXML files. If reference data changes, the parametric and rule-based bridge model responds automatically.

Produce Required Deliverables

Produce the deliverables needed for bridge design projects using a model-based design that centralizes data and accelerates the delivery of deliverables from a single application. Deliver plans, 3D design data, earthwork, reports, visualizations, BIM deliverables, and construction data to meet project requirements.

Enhance Visualization

Help project team members, stakeholders, and clients better understand the bridge project and design environment with 3D bridge models. Quickly verify bridge geometry and provide plan, elevation, and cross-section views. Measure vertical and horizontal clearances, view time-lapse construction animation, and perform clash detection. Use LumenRT to create stunning animations of the project.

Ease of Use

 • Intelligent graphical user interface
 • U.S. customary and metric (SI) units
 • Comprehensive 3D physical bridge modeling
 • 2D views, with dimensions using Dynamic Views
 • User customizable libraries
 • Variety of reporting formats
 • Intuitive dialogue driven workflows
 • Cross-section template for complex geometry
 • Catalog of appurtenances
 • Automated bridge creation (ABC wizard)

Intelligent Analysis and Design

Concrete Bridges

 • Supports majority of everyday concrete bridges; precast, pre-stressed and post-tensioned concrete bridges
 • Supports almost all common substructure types
 • Supports AASHTO LRFD, LFD, LRFR, and design codes in Canada and India
 • Supports LATAM and SEAN countries that use AASHTO code
 • Strut-and-tie modeling (U.S. version)
 • Single girder or whole-width analysis
 • Thermal load analysis
 • Prestress loss calculation by time-dependent specs (LFD and LRFD; CHBDC)
 • Multimode response spectrum analysis for seismic design
Steel Bridges
 • Supports majority of everyday steel bridges; straight and curved steel I-girder and tub-girder bridges
 • Supports almost all common substructure types
 • Supports AASHTO LRFD and LRFR codes
 • Design optimization for I-girder and tub-girder members
 • Line girder, grillage, and 3D finite element analysis
 • Multimode response spectrum analysis for seismic design
 • Deck placement sequence analysis
 • Automatic dead load calculation for self-weight of girders, cross frames, concrete deck, and appurtenances
 • User-defined dead load: uniform, trapezoidal, and point loads
 • Automatic load case generation

Modeling and Visualization Capabilities

 • Superstructure and substructure modeling
Bridge Types
 • Precast prestressed concrete girder
 • Cast-in-place and post-tensioned concrete box girder
 • Cast-in-place and post-tensioned concrete T-beam
 • Cast-in-place and post-tensioned concrete slab
 • Steel I-girder
 • Steel tub-girder
Bridge Components
 • Deck slab
 • Girders; steel – rolled, built up I-girder or tub-girder, concrete – precast I-girder, box, T-beam
 • Abutments
 • Piers: cap, column, footing, piles
 • Variable columns and caps
 • Wing walls
 • Bearings and beam seats
 • Light poles
 • Crash barriers
 • Medians
 • Parametric, intelligent bridge components
 • Intuitive, dialogue-driven workflows
 • Rule-based and constraint-driven modeling
 • Clash detection and clearances
 • Solid and transparent views
 • Lifelike rendering
 • Reference roadway information and ground data
 • Construction scheduling and animation using Navigator

Versatile Reporting Options

 • Deck elevations report
 • Beam-seat elevations report
 • Material quantities report
 • Cost estimate report
 • Camber diagram
 • Input Echo report
Formats:
 • PDF
 • HTML
 • Microsoft Word
 • Microsoft Excel

Automated Drawing Generation

 • DGN and DWG drawings
 • Plan and elevation drawings
 • Bridge framing plans
 • Precast, prestressed concrete girders
 • Piers

Integration with Other Software

 • Direct data exchange with MicroStation®, OpenRoads, OpenRail, InspectTech, ProStructures, gINT, and more
 • AASHTO BRIDGEWare database
 • File formats: DGN, DXF, XML, and LandXML

Video

Cấu hình

Processor

Intel® Pentium®-based or AMD Athlon®-based processor 2.0 GHz or greater

Operating System

Windows 10 (64-bit), Windows 8 (64-bit)

Memory

8 GB minimum, 32 GB recommended

Video

1GB of video RAM or higher recommended

Disk Space

10 GB minimum free disk space

Dùng thử

Vui lòng điền thông tin dưới đây để nhận bản dùng thử của chúng tôi
Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm

Báo giá

Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm
Lời nhắn