Tổng quan

Thiết kế mọi chi tiết với AutoCAD

Phần mềm AutoCAD® cho 2D và 3D được thiết kế cho tương lai. Làm việc với công nghệ TrustedDWG™ thông qua desktop, cloud, và mobile. Bao gồm cả phần mềm AutoCAD cho điện thoại.

Hồ sơ 2D toàn diện

Cung cấp hồ sơ và bản vẽ 2D một cách toàn diện cùng bộ công cụ drawing, editing và annotation

Thiết kế 3D sáng tạo

Khởi tạo và giao tiếp với hầu hết các phần mềm thiết kế với mô hình 3D

Liên kết với các thiết bị khác

Chia sẻ và sử dụng dữ liệu từ file PDF và DGN, Navisworks, Bing Maps, và AutoCAD mobile app.

 


 
 

Giao diện người dùng

Ribbon

Sử dụng công cụ yêu thích của bạn một cách dễ dàng khi cần với AutoCAD Ribbon.
Tool palettes

Dễ dàng truy cập công cụ và nội dung mà bạn thường xuyên sử dụng với Tool Palettes tùy biến.Command Window

Thực hiện lệnh một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng simple keystrokes, ở bên phải command line


 Object grips

Dễ dàng thay đổi hình dạng, di chuyển hoặc thực hiện các thao tác hình học với grip editing
 

Video

Cấu hình

Solution:

System requirements for AutoCAD 2018
Operating System
  • Microsoft® Windows® 7 SP1 (32-bit & 64-bit)
  • Microsoft Windows 8.1 with Update KB2919355 (32-bit & 64-bit)
  • Microsoft Windows 10 (64-bit only)
CPU Type 32-bit: 1 gigahertz (GHz) or faster 32-bit (x86) processor
64-bit: 1 gigahertz (GHz) or faster 64-bit (x64) processor
Memory 32-bit: 2 GB (4 GB recommended)
64-bit: 4 GB (8 GB recommended)
Display Resolution Conventional Displays:
1360 x 768 (1920 x 1080 recommended) with True Color

High Resolution & 4K Displays:
Resolutions up to 3840 x 2160 supported on Windows 10, 64 bit systems (with capable display card)
Display Card Windows display adapter capable of 1360 x 768 with True Color capabilities and DirectX® 9 ¹. DirectX 11 compliant card recommended.

¹ DirectX 9 recommended by supported OS
Disk Space Installation 4.0 GB
Browser Windows Internet Explorer® 11 or later
Network Deployment via Deployment Wizard.

The license server and all workstations that will run applications dependent on network licensing must run TCP/IP protocol.

Either Microsoft® or Novell TCP/IP protocol stacks are acceptable. Primary login on workstations may be Netware or Windows.

In addition to operating systems supported for the application, the license server will run on the Windows Server® 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows 2008 R2 Server editions.

Citrix® XenApp™ 7.6, Citrix® XenDesktop™ 7.6.
Pointing Device MS-Mouse compliant
Digitizer WINTAB support
Media (DVD) Download or installation from DVD
ToolClips Media Player Adobe Flash Player v10 or up
.NET Framework .NET Framework Version 4.6
Additional Requirements for Large Datasets, Point Clouds, and 3D Modeling
Memory 8 GB RAM or more
Disk Space 6 GB free hard disk available, not including installation requirements
Display Card 1920 x 1080 or greater True Color video display adapter; 128 MB VRAM or greater; Pixel Shader 3.0 or greater; Direct3D®-capable workstation class graphics card.

Note: 64-bit Operating Systems are recommended if you are working with Large Datasets, Point Clouds and 3D Modeling and required if you are using the Model Documentation or Point Clouds.

Dùng thử

Vui lòng điền thông tin dưới đây để nhận bản dùng thử của chúng tôi
Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm

Báo giá

Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm
Lời nhắn