Giới thiệu

Các hoạt động của công ty

Giới thiệu chung về công ty

Công ty Cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng (gọi tắt là CIC) tiền thân là Trung tâm tin học thuộc Bộ Xây dựng chính thức thành lập vào ngày 27/11/1990, bắt đầu hoạt động với chức năng là cơ quan tham mưu tin học thuộc Bộ Xây dựng nhằm phục vụ yêu cầu ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin trong ngành.

CIC tổ chức thành công Đại hội cổ đông 2023

CIC tổ chức thành công Đại hội cổ đông 2023

Tập thể CIC tích cực tham gia hội thao VC Group Run 2022

Tập thể CIC tích cực tham gia hội thao VC Group Run 2022

Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công ty CP Công nghệ và Tư vấn CIC

Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công ty CP Công nghệ và Tư vấn CIC

Lễ Kỷ niệm 27 năm ngày thành lập công ty CIC

Lễ Kỷ niệm 27 năm ngày thành lập công ty CIC

Liên hoan văn nghệ quần chúng cơ quan Bộ Xây dựng 2013

Thiết thực kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam (29/4/1958-29/4/2013) và thành công đại hội CĐXDVN, trong 2 ngày 12 - 13/4, tại Hà Nội, công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng phối hợp cùng đoàn thanh niên CSHCM Bộ Xây dựng đã tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng năm 2013. Tham dự có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Cao Lại Quang, Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam.