Tổng quan

PHẦN MỀM MÔ HÌNH THIẾT KẾ HỆ THỐNG KẾT CẤU VÀ ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC
 
NEXT GENERATION PLANT DESIGN AND ENGINEERING
 
CSiPlant là một phần mềm kỹ thuật phục vụ mục đích phân tích và thiết kế hệ khung kết cấu và đường ống áp lực, bao gồm kiểm tra khả năng chịu áp lực theo tiêu chuẩn với các ảnh hưởng ứng xuất và các hệ số linh hoạt để tự động tính toán và áp dụng.
 
 
CSiPlant cung cấp công nghệ phân tích nâng cao cho kỹ sư đường ống và kỹ sư kết cấu làm việc trong lĩnh vực điện, đường ống áp lực và các công trình dầu khí ngoài khơi.
 

PHÂN TÍCH

CSiPlant mở ra một phương thức mới về khả năng phân tích và thiết kế độc đáo trong ngành công nghiệp.
 

PHÂN TÍCH P-DELTA 

Phân tích P-Delta, hay còn được hiểu là phân tích hình học phi tuyến bậc hai, liên quan tới mối quan hệ giữa kết cấu và tải trọng bị đặt lệch tâm. Nó làm thay đổi độ cứng cũng như khả năng chịu lực của phần tử kết cấu theo phương dọc trục. P-Delta là phân tích bắt buộc trong nhiều tiêu chuẩn thiết kế.  
 


 

TRÌNH TỰ TẢI PHI TUYẾN

CSiPlant cung cấp không giới hạn trình tự tải phi tuyến, hay còn được gọi là tải phụ thuộc vào đường dẫn, kể đến thứ tự của tải trọng.  Do ma sát tác động theo các hướng khác nhau trong quá trình khởi động với quá trình tắt và các trạng thái tải khác.  Trình tự tải trọng bao gồm trình tự tải nhiệt độ và giảm tải ... cần thiết để xác định trạng thái ứng suất phá hoại lớn nhất. 
 

image


PHÂN TÍCH OẰN
 
Phân tích oằn (Buckling) thường được kể đến trong một số trường hợp như đường ống có vỏ bọc, oằn do nhiệt độ, đường ống nhựa thủy tinh(GRP) và đường ống nhựa, sự đứt gãy giữa đường ống và các neo, tăng khả năng phân tích trong một số tình huống nâng cao khác. Sử dụng cả hai phương pháp Eigen buckling và nonlinear large displacement buckling analysis, CSiPlant giúp thuận tiện kiểm tra độ vênh trong quá trình thiết kế.

image

CÁC YÊU CẦU THIẾT KẾ

Design Requests (DR) cho phép các trường hợp tải trọng được phân tích theo các tiêu chuẩn khác nhau. bao gồm các lựa chọn mà có thể thay đổi ma trận độ cứng, yêu cầu các phân tích riêng biệt. Các thành phần khác nhau của mạng lưới đường ống có thể được phân tích thiết kế sử dụng các phân tích, các tùy chọn liên quan tới thiết kế khác nhau. 

PHÂN TÍCH PHI TUYẾN LỊCH SỬ THỜI GIAN

Phân tích động phi tuyến theo lịch sử thời gian sử dụng một trong hai phương pháp FNA (modal Fast Nonlinear Analysis) hoạc phương pháp Direct Integration áp dụng cho mọi loại tải trọng, bao gồm gia tốc, tải trọng điểm, chuyển vị và tải trọng do nhiệt độ. Các mô hình ứng suất đường ống thường bao gồm ma sát phi tuyến, các lỗ hở (gaps), hoạc đàn hồi đa tuyến tính để phân tích chính xác hơn. Sử dụng mô hình phân tích phi tuyến giúp loại bỏ sự cần thiết phải tuyến tính hóa và các điều kiện biên phi tuyến.

image
 

TƯƠNG THÍCH TOÀN DIỆN

CSiPlant cho phép tương tác giữa đường ống và các chương trình kết cấu. Nhập chi tiết mô hình kết cấu từ SAP2000 sang CSiPlant và tự động kết nối từ mô hình đường ống áp lực kết hợp phân tích phi tuyến và thiết kế. Nhập mô hình từ trung lập CII file.

 

TƯƠNG THÍCH VỚI SAP2000

Mô hình nhập từ SAP2000 sang CSiPLant là tương thích toàn diện đã bao gồm tải trọng, khung kết cấu và tiết diện, hệ lưới, các cấu kiện nâng đỡ, định nghĩa khối cho các trường hợp phân tích động đất và các trường hợp tải trọng động, và các bậc tự do và các định nghĩa khác. Kết quả phân tích tại các vị trí nâng đỡ đường ống từ mô hình kết hợp trong CSiPlant có thể được chọn xuất trở lại vào SAP2000 với các tùy chọn để lọc theo phần ống và các trường hợp tải. Kết quả từ SAP2000 có thể được xuất sang SAFE để thiết kế phần đế móng của kết cấu nâng đỡ.

image

DRAWING CAPABILITIES

Mô hình đường ống và khung kết cấu có thể nhanh chóng được tạo và sửa đổi bằng cách sử dụng các công cụ soạn thảo giống như CAD để gắn vào các đối tượng, giao điểm lưới và trục tổng thể. Ngoài ra, CSiPlant tự động điền các nhãn, đánh dấu số hiệu phần tử nút và phần tử, các lệnh chèn và gán và các phím tắt, cho phép kỹ sư nhiều tùy chọn để mô hình nhanh chóng xây dựng mô hình, hiệu chỉnh, sửa đổi và xem lại mô hình phân tích.

 

HỆ NÂNG ĐỠ ĐƯỜNG ỐNG

Bao gồm Anchors, Guides, Line Stops, Vertical Stops, Rod Hangers, Snubbers, và Spring Hangers.

image

 

PHẦN TỬ LINK

CSiPlant cung cấp nhiều loại phần tử liên kết để kết nối các điểm khác nhau như ứng xử kết cấu có thể được mô hình hóa.  Thuộc tính tuyến tính và phi tuyến có thể được gán vào cho các thành phần 6 bậc tự do để xác định mối tương quan giữa ứng suất và biến dạng.

image

Công ty CP Công nghệ và Tư vấn CIC chúng tôi, là đại diện phân phối chuyển giao các phần mềm của hãng CSI như SAP2000, ETABS, CSiBridge, SAFE, CSiCol, Perform 3D, CSi Detail, CSi Plant và các Add-on... tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Quý khách cần tư vấn chọn mua phần mềm bản quyền do chính hãng CSI cấp phép, vui lòng để lại thông tin liên hệ hoạc liên hệ với chúng tôi để được tư vấn lựa chọn sản phẩm và những hỗ trợ tốt nhất.

Modeling

Drafting

Many drawing and drafting utilities are built into CSiPlant to enhance the engineer's modeling experience including automatically creating elbows/reducers/Tees and generating multiple supports/links at any given point.Plans/Elevations

Plans and elevations views are automatically generated at every grid line to allow for quick navigation of the model.

 

Libraries

Many libraries including hundreds of ASME B31.3 materials/curves, SAP2000 materials/sections , piping ASME B36.10(w/m), Texas flanges and Velan valves.

Pipelines

Generate pipeline networks easily with CSiPlant drawing tools. Fully customizable labeling scheme for each pipeline.

Meshing Tools

Engineers have many options when it comes to mesh generation in CSiPlant. Simply select the pipe or frame object and then select the rules for the automatic mesh generator to use.

Joint Constraints

Apply rigid diaphragm or body constraints in which joints translate and rotate together in a rigid connection.

Graphics

Direct X graphics with hardware accelerated graphics allow for navigation of models with  fast rotations and multiple render modes including single line, double line and extruded.
 

Snap Tools

Snap tools including options to snap along lengths of object and orthogonal extension snapping capabilities.

 

Object Type

Supports
 
Many different supports can be defined in CSiPlant including Anchors, Guides, Line Stops, Vertical Stops, Rod Hangers, Snubbers, and Spring Hangers. Each can be applied as a 1-point or 2-point support to connect to other parts of the model. Users can specify gaps, friction, damping, and linear or nonlinear spring stiffness in each acting direction, and create customized pipe support libraries for reuse and standardization.

 
Components
Define Component properties including Valves and Flanges.

 
Pipes
Pipes can be drawn with multiple elbow types (regular and mitered), reducers, and tees. Users have the ability to change elbow radius, remove/update reducers and change Tee branch size.

 
Frames
Choose from the complete AISC structural library of sections for analysis and design including Wide Flange, Angles, Channels, and Tubes.

 
Links
CSiPlant has a many different link elements available for users to accurately represent the behavior of a structure. Link elements types include Linear, Multi-linear Elastic, Multi-linear Plastic, Gaps, Hooks, Dampers, Friction Isolators, Rubber Isolators, and T/C Isolators.

 
Pipe Properties
Pipe properties including Insulation, Cladding, Pipe Contents and Lining type can be defined in CSiPlant.

Loading

Acceleration Loading

Acceleration loading in CSiPlant can be applied in both translational and rotational directions. Acceleration loads can be applied as static or time history.

 

Automatic Code Based Loading

CSiPlant will automatically generate and apply seismic and wind loads based on various domestic and international codes.

 

User Loads

CSiPlant is robust when it comes to load assignment. Uniform distributed line loads can be assigned in any direction, not just gravity. Thermal, strain and pressure loads can be assigned to frames or pipes. Point loads and ground displacement can be assigned any joint.

 

Pressure

Temperature

Point/Distributed

Analysis

Dynamics

Dynamic analysis capabilities include the calculation of vibration modes using Ritz or Eigen vectors, response-spectrum analysis, and time-history analysis for both linear and nonlinear behavior.

 

Ritz Vector

Ritz vector modal analysis can provide a better basis than eigenvectors when used for response-spectrum or modal time-history analyses. Ritz vectors yield better results as they are generated by taking into account the spatial distribution of the dynamic loading, whereas natural mode shapes neglect this.

Response Spectrum

Response-spectrum analysis determines the statistically likely response of a structure to seismic loading. This linear type of analysis uses response-spectrum ground-acceleration records based on the seismic load and site conditions, rather than time-history ground motion records. This method is extremely efficient and takes into account the dynamical behavior of the structure.

Time History

Time-history analysis captures the step-by-step response of structures to seismic ground motion and other types of loading such as blast, machinery, wind, waves, etc. Analysis can use modal superposition or direct-integration methods, and both can be linear or nonlinear. The nonlinear modal method, also called FNA for Fast Nonlinear Analysis, is extremely efficient and accurate for a wide class of problems. The direct-integration method is even more general, and can handle large deformations and other highly nonlinear behavior. Nonlinear time-history analyses can be chained together with other nonlinear cases (including staged construction) addressing a wide range of applications.

Buckling

Buckling can be a design concern in a number of different piping applications including jacketed piping analysis, bowing due to thermal gradient, GRP and plastic piping, rack piping with intermediate anchors, and tall vertical risers among other design scenarios. Using both Eigen buckling and nonlinear large displacement buckling analysis options, CSiPlant makes it convenient for engineers to check for buckling during design.

Nonlinear Load Sequencing

CSiPlant offers unlimited nonlinear load sequencing, also known as path-dependent loading, which considers the order of the loading. Since friction acts in different directions during startup vs. shutdown and other load states, sequenced loading, including sequenced thermal loading and unloading, is often needed to determine worst case reactions and stresses.

 

Output and Display

Center of Gravity (CG) Calculations

Weight of equipment, cable trays and other items may be assigned as a distributed load or concentrated point loads in the analysis model. CSiPlant enables users to select which loads to include in a Center of Gravity (CG) case and multiple CG cases can be defined and evaluated in the same analysis.

 

Deformed Geometry

Users can display deformed geometry based on any load or combination of loads, as well as animations of modes.

Pipe Frame Forces/Stresses

Display of pipe/frame forces and stresses can be based on load case, load combination, or modal case. Users can show resultant forces and  stresses on any component in any direction. Control the stress contour appearance by showing undeformed, deformed, or extruded shapes, with or without loading values.

Tabular Output

CSiPlant has the ability to display  tables for all input data, analysis results, and design results. Tables support sort, cut, copy, and paste for use in other programs. Print or save tabular data to Access, Excel, Word, HTML, or TXT.

Import and Export

Comprehensive Integration

CSiPlant allows for integration between piping stress and structural analysis programs. Import detailed SAP2000 structural analysis models into CSiPlant and auto-connect to the piping stress model for coupled nonlinear analysis and design. Import geometry from CII neutral file.

 

SAP2000 Interoperability

The model import from SAP2000 to CSiPlant is comprehensive and includes load assignments, frame sections and local axes, releases, grids, supports, mass definitions for static seismic and dynamic analysis cases, and other assignments and definitions. Reactions at pipe support locations from the coupled analysis in CSiPlant can be selectively exported back into SAP2000 with options to filter by pipe section and load case. Reactions from SAP2000 can then be automatically exported into SAFE for concrete foundation design to integrate foundation analysis and design with analysis of the structure and piping.

 

Video

Cấu hình

Processor

Minimum: Intel Pentium 4 or AMD Athlon 64

Recommended: Intel i5/i7, AMD Athlon X4/Ryzen, or better

A 64-bit CPU is required

The SAPFire® Analytical Engine includes multi-threaded solvers and algorithms that can take advantage of multi-core CPUs. The design algorithms can also utilize multiple cores.

Operating System

Microsoft® Windows 7, Microsoft® Windows 8 or Microsoft® Windows 10

64-bit processor

Video Card

Minimum: Supporting 1024 by 768 resolution

Recommended: Discrete video card with NVIDIA GPU or equivalent and dedicated graphics RAM (512 Mb or larger) for DirectX graphics mode. The card must be DirectX 11 Compatible.

DirectX graphics mode fully utilizes the hardware acceleration provided by a GPU and dedicated graphics RAM.

For better graphics quality in terms of anti-aliasing and line thickness, the device raster drawing capabilities should support legacy depth bias.

Memory

Minimum: 8 GB RAM

The problem size that can be solved and the speeds for solution & response recovery increase considerably with more RAM.

Disk Space

6 GB to install the software.

Additional space will be required for running and storing model files and analysis results, dependent upon the size of the models

Recommended: 500GB or larger PCIe Solid State Drive (SSD). External and network drives are not recommended.

Dùng thử

Vui lòng điền thông tin dưới đây để nhận bản dùng thử của chúng tôi
Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm

Báo giá

Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm
Lời nhắn