Tổng quan

Phần mềm CSiCol - Phân tích thiết kế cột

CSiCol phần mềm phân tích thiết kế kết cấu cột bê tông, bê tông cốt thép và vật liệu composite. CSiCol với công cụ Quick Design Wizard giúp truy cập vào tất cả các biểu mẫu thông số cần thiết trong quá trình thiết kế cột, giúp đơn giản quá trình thiết kế, có tổ chức và tăng hiệu quả. Thiết kế có thể tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế. Quá trình phân tích và thiết kế có tính tương tác.
 

Khả năng phân tích & thiết kế

Nhập mô hình cột từ Etabs với đầy đủ tính thông số của chất vật liệu, tiết diện mặt cắt, tải trọng và khung kết cấu.


Phần mềm CSiCol, CSiCol Bản quyền

 

Hỗ trợ các tiêu chuẩn quốc tế sau:

 
ACI 318-19
ACI 318-14
ACI 318-11
ACI 530-11
AS 3600-18
BS 8110-97
Chinese 2010
CSA A23.3-04
Eurocode 2-2004
Hong Kong CP:2013
IS 456:2000
KBC 2016
Mexican RCDF:2017
NZS 3101:2006
Singapore CP 65-99
TS 500:2000
 
Column

 

Tạo tiết diện cột

Bắt đầu từ bất kỳ tiết diện hình học nào được xác định trước, bao gồm tiết diện đặc, rỗng và các mặt bích. Nhiều lựa chọn với các tiết diện theo tiêu chuẩn. Hoặc vẽ hình dạng tiết diện của riêng bạn, cũng có thể tạo tiết diện mới bằng cách ghép các tiết diện và trừ các phần giao..
 

Import from DXF File


Kết quả tính toán và báo cáo

In đồ thị P-M hoặc M-M trong cùng một biểu đồ với các giá trị khác nhau cho Cường độ nén của bê tông (fc ’), Cường độ kéo của thép (fy) hoặc kích thước cốt thép.

P-M Curves

 

One-page Report

Tạo báo cáo một trang chứa các chi tiết như đặc tính mặt cắt và vật liệu, chi tiết cốt thép và tổ hợp tải trọng chi phối cho từng cột trong dự án.

 

Mô hình

STANDARD SECTIONS

Any cross-section can easily be created. Define reinforced concrete

 

CONFINED SECTIONS

Any cross-section can easily be created. Define reinforced concrete rectangular and circular sections.

 
     

HOLES AND CUTOUTS

Shapes can be be subtracted from anywhere on a cross-section, creating complex voided sections.

 

EDITING SECTIONS

Move, flip, mirror, and rotate to place cross-section and shapes in desired location. Use stacking, alignment and merge to combine shapes.

 


COMPLEX SECTIONS

More than 50 parametric shapes, defined by simple dimensions, and more than 3000 standard steel shapes, are ready to be used in composite columns. Edit parametric shapes and draw arbitrary shapes using the polygon drawing tool. You can merge parametric or drawn shapes to create complex new shapes.


REINFORCEMENT

Add rebars of any size anywhere in the cross-section and use individual, corner, side, perimeter, linear, and circular distribution tools to distribute bars appropriately.

STEEL STRESS-STRAIN CURVES

Use different stress-strain curves to model various materials and properties, from simple linear and rectangular stress blocks to parabolic curves.

Feature Image

Tải trọng

LOADING AND CAPACITY

Visualize the loading and capacity of a selected column in 2D and 3D.


SLENDERNESS CONSIDERATIONS

CSiCol performs magnified-moment calculations based on ACI-318 and BS-8110, and will perform effective-length calculation for sway and non-sway load combinations. There are options to input detailed loads for slenderness calculations or to directly input design actions. Column-framing conditions are used to determine effective-length factors for computing slenderness effects.

 


EFFECTIVE-LENGTH FACTOR

Several cases of end-framing conditions are considered for computing effective-length factors of frames.

Phân tích

 

ELASTIC-STRESS CALCULATIONS

CSiCol will calculate the elastic stresses for axial load and biaxial bending moments. 2D and 3D cracked-stress contours for both reinforced and composite sections can also be displayed.


STRESS AND STRAIN PLOTS

The stresses and strains in concrete and reinforcement can be computed for a given set of loads, as well as the orientation and location of the neutral axis.

 

Thiết kế

CAPACITY CALCULATIONS

CSiCol will generate full capacity interaction surfaces, P-M curves for any given bending direction, M-M curves for any given load level, neutral axis orientation and stress-strain diagrams for any given load condition.MOMENT-CURVATURE RELATIONSHIPS

CSiCol will generate Moment-Curvature diagrams for a given axial load and moment direction for specified failure criteria.


 

ECTION DESIGN

CSiCol will automatically find the most suitable column section and reinforcement for a given set of loads. The auto-design options can be used to control the way the design solution is found and the order in which the dimensions and reinforcement are changed. You can also specify the minimum and maximum values of various parameters and the increment to be used. Auto design can also include the evaluation of slenderness effects.

Feature Image

ANIMATE PMM SURFACE

View the animation of capacity-surface generation for different neutral-axis angles.


MAXIMUM-CURVATURE PLOT

Generate maximum-curvature plots showing the variation of maximum curvature for different axial loads.

Feature Image


 

Reporting

REPORT GENERATION

Reports can be viewed in the form of a Column Summary, a simple one-page report, or a Detailed Report.

Video

Cấu hình

Processor

Minimum: Intel Pentium 4 or AMD Athlon 64

Recommended: Intel i5/i7, AMD Athlon X4/Ryzen, or better

A 64-bit CPU is required

Operating System

Microsoft® Windows 8.1 or Microsoft® Windows 10

64-bit processor

Video Card

Minimum: Supporting 1024 by 768 resolution

Discrete video card with NVIDIA GPU or equivalent and dedicated graphics RAM (512 Mb or larger).

Memory

Minimum: 8 GB RAM

Disk Space

2 GB to install the software.

Dùng thử

Vui lòng điền thông tin dưới đây để nhận bản dùng thử của chúng tôi
Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm

Báo giá

Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm
Lời nhắn