Tổng quan

Phần mềm Mike 3: Mô phỏng mô hình dòng chảy bề mặt 3 chiều
 

MIKE 3 mang đến cho bạn công cụ mô phỏng nếu bạn cần lập mô hình dòng chảy bề mặt 3 chiều và những vấn đề liên quan đến bùn cát cũng như chất lượng nước. MIKE 3 được ghi nhận là một công cụ trên thế giới đạt chuẩn vàng cho các nghiên cứu về hình thái và sinh thái.
 
MIKE 3 cung cấp các công cụ mô phỏng mà bạn cần để mô hình hóa dòng chảy với bề mặt tự do 3D và các quy trình chất lượng nước. Trên toàn thế giới, MIKE 3 được công nhận rộng rãi là tiêu chuẩn cho các nghiên cứu về môi trường và sinh thái.
 
MIKE 3 được xây dựng trên cùng một công nghệ vững chắc như MIKE 21 và là lựa chọn rõ ràng khi dự án yêu cầu mô hình 3D. Khi bạn đã quen với MIKE 21, bạn sẽ ngay lập tức cảm thấy như dễ dàng với phần mềm MIKE 3. Với sự kết hợp của cả hai hầu như không có mô hình biển hoặc ven biển nào có thể thành trở ngại cho công việc của bạn.
 
Phần mềm thủy văn 3 chiều tạo dữ liệu điều kiện và giới hạn ban đầu cho các dự án hàng hải. Một cách nhanh chóng và dễ dàng.
 
 

Ứng dụng Mike 3

Danh mục sau đây chỉ là những ứng dụng tiêu biểu của phần mềm MIKE 3:
 
Đánh giá điều kiện thủy văn cho các công việc thiết kế, xây dựng. Vận hành các công trình và nhà máy ở các khu vực chia nhiều tầng nước
 
Các nghiên cứu về hoàn lưu đại dương và bờ biển, các nghiên cứu về động lực bùn cát mịn
 
Tối ưu hóa dòng xả chảy ra biển
 
Đánh giá tác động môi trường của các công trình hạ tầng biển, hàng hải
 
Lập mô hình sinh thái bao gồm tối ưu hoá hệ thuỷ sinh
 
Thuỷ động lực hồ và sinh thái
 
Các dự án bảo tồn bờ biển và biển
 
Phân tích và tối ưu hoá hệ thống hệ thống làm lạnh nước và tan mặn

 

Cơ chế tính toán của Mike 3:

Hệ thống phần mềm thủy văn 3 chiều bao gồm các cơ chế mô phỏng sau:
 
Lưới đơn (Single Grid) - mô hình dạng lưới đơn tuyến tính dễ lập, dễ trao đổi đầu vào/đầu ra
 
Lưới đa (Multiple Grids) - mô hình lưới tuyến tính gộp với khả năng mô phỏng độ phân giải tốt hơn
 
Lưới phi cấu trúc (Flexible Mesh) - độ linh hoạt tối đa cho nhiều mức phân giải khác nhau cho mô hình Mô phỏng với lưới FM cho phép xử lý song song
 
Đối với lưới Single Grid và Multiple Grids, phương trình tuyến tính liên tục theo thời gian. Bảo toàn động lực ba chiều được giải bằng phương pháp sai phân hữu hạn. Các biến được xác định trên lưới đảo ngược chữ nhật tại ô lưới x-, y- và z.
 
Hai lõi tính động lực được sử dụng. Một lõi tính thủy tĩnh và lõi phi thuỷ tĩnh.
 
Phiên bản lưới Flexible Mesh sử dụng phương pháp dung tích hữu hạn tập trung ô lưới. Giải phép toán rời rạc của phương trình dòng chảy và phương trình vận chuyển. Trên hướng nằm ngang (tọa độ Cartesian hoặc toạ độ không gian) sử dụng lưới phi cấu trúc. Bao gồm các phần tử tam giác và tứ giác. Trên hướng thẳng đứng, sử dụng cấu trúc phân tầng với lưới tích hợp dòng chảy bề mặt.
 

Các mô đun phần mềm Mike 3

Phần mềm MIKE 3 được lập theo mô đun. Bạn chỉ cần mua những mô đun bạn thực sự cần. Xem tổng quan về các mô đun ứng dụng dưới đây
 
PP - Preprocessing and Postprocessing: Mô đun PP cho bạn một môi trường làm việc tích hợp thuận lợi và phù hợp giúp cho nhiệm vụ nhập dữ liệu đầu vào, phân tích và trình bày kết quả mô phỏng một cách dễ dàng.
 
Nếu bạn đã có MIKE 21, bạn không cần mua PP nếu MIKE 3 đã cài trên một máy tính.
HD - Hydrodynamics (Thuỷ động lực): Mô đun HD mô phỏng biến đổi mực nước và dòng chảy theo các phương trình lực khác nhau. Nó bao gồm một loạt các hiện tượng thuỷ lực trong mô phỏng và có thể sử dụng cho mô phỏng dòng chảy tự do 3 chiều. Phiên bản với lưới Flexible Mesh sử dụng lưới tích hợp độ sâu và bề mặt rất phù hợp với các khu vực có chiều cao.
 
AD - Advection-Dispersion: Mô phỏng vận chuyển, tải khuếch tán của các chất hoà tan và chất lơ lửng. Chủ yếu sử dụng tính toán làm lạnh nước và theo dõi ô nhiễm.
 
ECOLab - Ecological Modelling (Mô hình sinh thái).
 
MT - Mud Transport: Một mô hình tính toán nhiều tầng và nhiều phần tử mô tả xói, bồi và vận chuyển bùn (bùn cát kết dính).
 
PT - Particle Tracking: Mô tả chuyển động của những chất lơ lửng và hoà tan. Được sử dụng để phân tích rủi ro, tai nạn tràn hoặc giám sát nạo vét, v.v..
 
SA - Spill Analysis: Mô phỏng sự lan tỏa và tràn của các chất lơ lửng và được sử dụng cho mô phỏng dự báo tràn dầu, các kịch bản tràn dầu v.v
 
ST - Sand Transport: Mô hình vận chuyển cát cao cấp trong MIKE 21 đã được sử dụng trong phần mềm thủy văn 3 chiều và tích hợp động lực vào mô hình dòng chảy 3 chiều. MIKE 3 ST có hai lựa chọn để lấy thông tin 2 chiều từ dòng chảy 3 chiều: giá trị trung bình hoặc ứng suất đáy.
 

Khả năng bổ sung và tính năng độc đáo của Mike 3

Bao phủ hoàn toàn phi tuyến. Sóng trọng lực bề mặt phân tán và dòng chảy xung quanh. Phần mềm Mike 3 có lợi thế lớn đối với các ứng dụng mô hình sóng truyền thống hiện đang có trên thị trường. Không giới hạn chiều cao và chu kỳ sóng. Với Mike 3 bạn chỉ cần giải quyết các hiện tượng vật lý đúng cách. Tạo mô hình chi tiết với các lưới tính toán linh hoạt. Thiết lập mô hình dễ dàng với giao diện người dùng. Mở rộng nghiên cứu đối với lĩnh vực khác  hình thái sông ở khu vực có đối lưu dòng chảy. Ví dụ như vịnh hoặc phá.
 
Thiết kế và quy hoạch cảng. Trực tiếp đánh giá và bố trí cổng chống lại khả năng hoạt động của bến cảng. Dự đoán hệ quả của từng bố cục.
 
Mô phỏng chuyển đổi sóng. Tác động ngập lụt ven biển, giảm thiểu tối đa nguy ca ngập lụt và lập kế hoạch phòng tránh.
 
Thiết kế kết câu ven biển, đánh giá các cấu trúc bảo vệ bờ biển, khác nhau về truyền sóng. Sử dụng đầu ra để ước tính tải sóng.
 
Tính toán động học sóng 3D để tính toán tải trọng kết cấu ở các trạng thái biển nguy hiểm.
 

Video

Cấu hình

Dùng thử

Vui lòng điền thông tin dưới đây để nhận bản dùng thử của chúng tôi
Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm

Báo giá

Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm
Lời nhắn