Tổng quan

ATENA là một phần mềm thân thiện với người dùng, phục vụ cho công việc phân tích phi tuyến kết cấu bê tông cốt thép.

ATENA là công cụ nâng cao cho phân tích phi tuyến

Mô phỏng ứng xử thực của kết cấu bê tông bao gồm các phân tích cracking, crushing và yielding.

Công cụ mạnh mẽ giúp kỹ sư kiểm tra và rà soát thiết kế kết cấu của họ trong một giao diện đồ họa thân thiện môi trường.

ATENA được cài đặt trên 1000 giấy phép trên toàn cầu (như Germany, Japan, India, China, USA, Finland, UK, Italy, South Korea, Australia, Thailand…vv.).

Trình tự làm việc với ATENA:

Mô hình kết cấu bê tông cốt thép

Việc bố trí cốt thép theo ý của người dùng có thể dễ dàng đưa vào mô hình bao gồm các thanh thép chủ, thép đai và gia cường. 

Mô phỏng thời gian thực và kết quả 

 Chỉ trong ATENA kỹ sư mới có thể quan sát hình ảnh biến dạng và mô hình vết nứt ngay cả khi sử dụng độc nhất và hiển thị thời gian mở rộng.

Mô phỏng vết nứt Crack Visualisation

ATENA hỗ trợ trực quan hóa thực tế các vết nứt và mô hình vết nứt trong tất cả các giai đoạn phân tích phi tuyến. Các vết nứt được hiển thị không chỉ trên bề mặt, mà còn ở bên trong. Để trực quan hóa thực tế hơn, có thể lọc các vết nứt có thể nhìn thấy.

Video

Cấu hình

SYSTEM REQUIREMENTS

Minimum
PC with MS Windows 7 SP2, 32bit, 2 GB RAM memory and 200 GB HDD, graphics card with OpenGL 1.1 and 1024x768 resolution. GiD 9.0.4 (8.2.0b) or later (for ATENA Sci/Full).

Recommended
PC with MS Windows 7, 64bit, 16 GB RAM memory, 2 TB hard disk, discrete graphics card with resolution of 1920x1080 and OpenGL 1.4 with 3D hw-acceleration, designed for CAD (e.g., nVidia FX, ATI FireGL/FirePro). GiD 64bit 10.0.9 or later (for ATENA Sci/Full).

Dùng thử

Vui lòng điền thông tin dưới đây để nhận bản dùng thử của chúng tôi
Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm

Báo giá

Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm
Lời nhắn