Tổng quan

GeoStudio

Phần mềm mô hình địa kỹ thuật công trình và và địa chất thủy văn


 

Tại sao lại chọn GeoStudio?

Khả năng phân tích chặt chẽ. Tích hợp sản phẩm tinh tế. Ứng dụng rộng rãi và đa dạng cho các vấn đề khoa học địa kỹ thuật, khoa học trái đất.

GeoStudio, Geoslope
Giao diện 3D của GeoStudio 2023

Kết hợp mô hình hình học và phân tích dự án trong một môi trường đồ họa duy nhất

GeoStudio cho phép kết hợp các phân tích sử dụng các modules khác nhau vào một mô hình dự án duy nhất, sử dụng kết quả từ một dự án để làm điểm bắt đầu cho một dự án khác. Nhiều dữ liệu hình học, bao gồm hình học 1D, 2D và 3D, cũng có thể được bao gồm trong một tệp file.

 

Vẽ trực tiếp hoặc nhập tệp CAD
GeoStudio cung cấp nhiều công cụ để xác định miền mô hình bao gồm nhập tọa độ, sao chép-dán đối tượng hình học, phản hồi về độ dài và góc, hợp nhất và tách vùng cũng như nhập tệp DWG/DXF. BUILD3D, công cụ tạo hình học 3D của GeoStudio, cung cấp một bộ tính năng phác thảo toàn diện.
 
 
Giải quyết đồng thời nhiều phân tích
GeoStudio chạy song song từng bộ giải phân tích, cho phép giải quyết nhiều phân tích một cách hiệu quả trên các máy tính có bộ xử lý đa lõi, hiện đại. Điều này giúp tiết kiệm đáng kể thời gian giải quyết, đặc biệt đối với các phân tích 3D lớn.
 
 
Giải thích kết quả bằng hình ảnh & đồ họa
GeoStudio cung cấp các công cụ trực quan hóa mạnh mẽ, bao gồm vẽ đồ thị, biểu đồ đường viền, đường cô lập hoặc mặt đồng vị, hoạt ảnh, truy vấn dữ liệu tương tác và xuất dữ liệu sang bảng tính để phân tích thêm.

Các giải pháp

Các sản phẩm tích hợp của GeoStudio cho phép bạn làm việc trong nhiều trường hợp sử dụng kỹ thuật.

Đập và đê - GeoStudio cung cấp các công cụ toàn diện để phân tích đập và đê.

Geoslope - Geostudio Dams and levees

Tường và mái dốc được gia cố - GeoStudio cung cấp các công cụ toàn diện để phân tích tường chắn và mái dốc được gia cố.

Geoslope - Geostudio Reinforced Walls and Slopes

Khai quật và Mỏ lộ thiên - GeoStudio cung cấp các công cụ toàn diện để phân tích các cuộc khai quật & mỏ lộ thiên.

Geoslope - Geostudio Excavations & Open Pit Mines.

Đường, Cầu và Kè - GeoStudio cung cấp các công cụ toàn diện để phân tích đường, cầu và kè.

Geoslope Geostudio Roads, Bridges and Embankments

Bảo vệ Môi trường - GeoStudio cung cấp các công cụ toàn diện để phân tích khai thác mỏ và bảo vệ môi trường.

Nước ngầm - GeoStudio cung cấp các công cụ phân tích nước ngầm toàn diện

Geostudio Groundwater

Đóng băng mặt đất và biến đổi khí hậu - GeoStudio cung cấp các công cụ toàn diện để phân tích sự đóng băng mặt đất và biến đổi khí hậu.

Biến dạng động đất - GeoStudio cung cấp các công cụ toàn diện để phân tích động đất.

Thủy văn - GeoStudio cung cấp các công cụ toàn diện để phân tích sự truyền nhiệt và nước kết hợp trong vùng vadose.


Các modules trong GeoStudio

GeoStudio là bộ phần mềm tích hợp để lập mô hình ổn định mái dốc, biến dạng mặt đất, truyền nhiệt và khối lượng trong đất và đá.

 •  SLOPE/W + SLOPE3D - Phân tích ổn định mái dốc đất đá.

 •  SEEP/W + SEEP3DPhân tích phần tử hữu hạn của dòng nước ngầm trong môi trường đất bão hòa/không bão hòa.

 •  SIGMA/W Phân tích ứng suất và biến dạng phần tử hữu hạn của đất và vật liệu kết cấu.

 •  QUAKE/WPhân tích phần tử hữu hạn hóa lỏng động đất và tải trọng động.

 •  TEMP/W + TEMP3DPhân tích phần tử hữu hạn truyền nhiệt và thay đổi pha trong môi trường đất xốp.

 •  AIR/WPhân tích phần tử hữu hạn của quá trình truyền không khí trong chất thải mỏ và các dạng môi trường đất xốp khác.

 •  CTRAN/WPhân tích phần tử hữu hạn của chất tan và vận chuyển khí trong môi trường đất xốp khác.

 •  BUILD3DCông cụ tạo hình học cho các miền 3D phức tạp.

Video

Cấu hình

Minimum System Requirements

 


Microsoft® Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7 SP1

**GeoStudio 2021.4 is the final release supported on Windows 7 and Windows 8.1.

***lmadmin 2021.4 is required to serve network licenses to GeoStudio 2021.4.

Intel® Pentium® 4 or better, or AMD Opteron™ or Athlon™ 64 or better (GeoStudio is optimized for multi-core Intel processors.)

1 GB hard disk space

1024x768 screen resolution.

For 3D features, your graphics card must support Direct3D® Feature Level 10_1 or greater.

This includes graphics cards such as (and newer than):

 • Nvidia® GT 300
 • ATI® Radeon® HD 4000 Series
 • Intel® HD Graphics 3000/2000

Microsoft® .NET 4.0 will be installed automatically if it is missing.

Installers require the latest Visual C++ Redistributable runtime libraries installed.


For a 32-bit OS, install vc_redist.x86.exe.


For a 64-bit OS, install BOTH vc_redist.x86.exe AND vc_redist.x64.exe.

Dùng thử

Vui lòng điền thông tin dưới đây để nhận bản dùng thử của chúng tôi
Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm

Báo giá

Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm
Lời nhắn