Tổng quan

CSI Apps cho iOS và ANDRIOD

 

ETABS Viewer App Icon

 

CSiSections App Icon

 

CSiUnits App Icon

NEW

CSiSteel App Icon

NEW

CSiRebar App Icon
SAP2000 Cloud Viewer
SAP2000 Viewer App Icon  Get SAP2000 Viewer in the App Store Get SAP2000 Viewer on Google Play

Ứng dụng SAP2000 Cloud Viewer cho phép xem mô hình SAP2000 trên thiết bị di động.  Với hỗ trợ miễn phí tài khoản CSiCloud, bạn có thể upload mô hình SAP2000 đến tài khoản Dropbox của bạn từ chương trình SAP2000 và có thể xem trên thiết bị di động của bạn. Mô hình có thể xem dạng mặt đứng, mặt bằng hoạc dưới dạng 3D, hiển thị mô hình hình học và một vài kết quả phân tích.  Tham khảo thêm.


ETABS Cloud Viewer
ETABS Viewer App Icon  Get SAP2000 Viewer in the App Store Get SAP2000 Viewer on Google Play
Ứng dụng ETABS Cloud Viewer cho phép người dùng xem mô hình ETABS trên thiết bị di động.  Bạn có thể upload mô hình ETABS lên tài khoản Dropbox của bạn từ chương trình ETABS và có thể xem trên thiết bị di động.  Mô hình có thể view ở dạng mặt đứng, mặt bằng, 3D, hiển thị mô hình hình học và một vài kết quả phân tích. Tham khảo thêm.
Etabs viewer

CSiSections
CSiSections Viewer App Icon  Get SAP2000 Viewer in the App Store Get SAP2000 Viewer on Google Play

Một công cụ thiết yếu cho các kỹ sư và sinh viên kỹ thuật, CSiSections tính toán thuộc tính kết cấu của tiết diện với một cái trạm tay. CSiSections hiển thị tức thời các thông số phân tích cơ bản như diện tích, diện tích chịu cắt, mô men quán tính bao gồm cả hướng và quán tính chính, hằng số xoắn và tâm làm việc và nhiều hình dạng hình học như mặt bích, tròn, đa giác, mặt không đối xứng. Cũng bao gồm thuộc tính thiết kế như radii of gyration, section modulii, và plastic modulii.

CSiSextions

CSiUnits
CSiUnits Viewer App Icon  Get SAP2000 Viewer in the App Store Get SAP2000 Viewer on Google Play
Going beyond the basics of millimeters in a mile or minutes in a year, the CSiUnits conversion app converts the units of measurements found in nearly all the engineering specialties — including density, stress, torque, velocity, pressure, force, and moment — with the tap of a finger.  With a clean and straightforward user interface, CSiUnits is an indispensable tool designed not just for engineers but for students, hobbyists and professionals in a range of disciplines, offering the most complete range of unit conversions available in a smartphone application.
CSiUnits

CSiSteel
CSiSteel Viewer App Icon  Get SAP2000 Viewer in the App Store Get SAP2000 Viewer on Google Play
CSiSteel features a comprehensive library of steel sections and their structural properties, allowing users to search and select optimum steel sections for both ASD & LRFD steel design methods, view equivalent sections based on user selection criteria, and search and sort for sections based on multiple parameters, including section properties.  Whether you are a site engineer or supplier looking for alternative sections based on regional availability and construction constraints, or a structural engineer looking for optimum sections in structural designs, you will find the tools and functionality that you need.
CSiSteel

CSiRebar
CSiSteel Viewer App Icon  Get SAP2000 Viewer in the App Store Get SAP2000 Viewer on Google Play

CSiRebar is a quick and convenient app that converts between combinations of bar sizes, steel area, and spacing requirements and allows users to select the required combination of bar sizes and spacing for given conversions using ASTM, Metric or Imperial standards.  Engineers who need to view and select from various reinforcement layouts for a given criteria during member design, or who need to quickly get the area of steel provided in a given section during member analysis, will be impressed by its functionality.  CSiRebar can generate multiple reinforcement layouts and handle user-defined rules for bar selection and user-defined ranges.

CSiRebar
 

Video

Cấu hình

Dùng thử

Vui lòng điền thông tin dưới đây để nhận bản dùng thử của chúng tôi
Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm

Báo giá

Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm
Lời nhắn