Tổng quan

MAXSURF - Phần mềm phân tích và thiết kế tàu biển


MAXSURF cung cấp khả năng toàn diện cho việc thiết kế tất cả các loại tàu biển. MAXSURF bao gồm các khả năng lập mô hình thân tàu, phân tích tính toán độ ổn định, chuyển động và dự đoán lực cản, mô hình hóa cấu trúc, phân tích cấu trúc, xuất ra bản vẽ chi tiết và thông số tàu. Các ứng dụng MAXSURF hoạt động trong một mô hình 3D tham số duy nhất tạo điều kiện thuận lợi trong giao tiếp và phối hợp nhịp nhàng giữa các kỹ sư trong nhóm thiết kế và các công việc thiết kế khác nhau.Mô hình thân tàu 3D đơn - Single 3D Hull Model

Các ứng dụng MAXSURF hoạt động từ một file hình học duy nhất, đơn giản hóa quy trình thiết kế bằng cách loại bỏ yêu cầu tạo ra tệp hình học ở các định dạng khác nhau cho các chương trình phân tích xuôi dòng. Những thay đổi trên bề mặt chảy thân tàu theo tham số đến các lưới ngăn, lực cản và chuyển động của thân tàu và định nghĩa bộ phận kết cấu của tàu.

Bề mặt chất lượng cao

MAXSURF được tối ưu hóa để giúp các kiến trúc sư, kỹ sư hải quân tạo ra các bề mặt thân tàu chất lượng cao, hợp lý và có thể được sử dụng cho tất cả các chức năng phân tích và công tác CAD / CAM khác.

 

x`

 

Cắt tỉa linh hoạt

Cắt bề mặt trong MAXSURF là một quá trình trỏ và nhấp chuột đơn giản. Tính năng cắt tỉa của MAXSURF hoàn toàn linh hoạt, cho phép bạn sửa đổi các bề mặt được cắt tỉa và các phần được cắt tỉa tự động cập nhật thông số.

Phân tích toàn diện

MAXSURF bao gồm các khả năng phân tích như độ ổn định nguyên vẹn và sự phá hoại, độ bền dọc, phân tích và thiết kế cấu trúc, dự đoán lực cản, tính toán lằn tàu, dự đoán chuyển động và VPP chèo thuyền.

 

Giao diện trực quan

Giao diện đồ họa, nhất quán của MAXSURF rất dễ học và sử dụng. Mỗi mô hình chia sẻ một giao diện trực quan chung với kết xuất và đồ họa chất lượng cao để trực quan hóa kết quả phân tích.
 

Khả năng chính của phần mềm:

MÔ HÌNH

HÌNH HỌC VỎ TÀU

 • Các bề mặt NURB được cắt xén và các đường cong NURB. Cấu trúc, lưới tam giác và dữ liệu điểm phi cấu trúc.
 • Trao đổi dữ liệu hình học (dưới định dạng DGN, IGES, DXF, 3DM và các định dạng file dành riêng cho ngành)
 • Biến đổi tham số của mô hình NURB. Các công cụ phù hợp cho các đường cong và bề mặt NURB
 • Mô hình hóa tự động thông qua COM

CẤU TRÚC THÂN TÀU

 • Các tấm của thân tàu; sự phát triển/dãn nở của các tấm cong đơn và cong kép. Dự trù giãn nở vỏ. 

 • Sàn tàu; khung ngang và vách ngăn; thanh sườn, dầm xà và vách ngăn

 • Mô hình NURB nâng cao, không giới hạn số lượng bề mặt tàu

PHÂN TÍCH THỦY LỰC

 • Phân tích xác suất phá hủy theo các tiêu chuẩn: MSC.421(98); MSC.216(82) và MSC.19(58)

 • Phân tích thủy tĩnh; biểu đồ đường cong GZ; trạng thái cân bằng; điều kiện cụ thể, biểu đồ đường cong KN, giới hạn KG, chiều dài có thể ngập, sức bền chịu kéo, hiệu chuẩn khoang chứa, dòng chảy MARPOL, ngập ngang MSC.362 (92)

 • Phân tích theo tiêu chí ổn định. Tiêu chí người dùng có thể tùy chỉnh.

 • Phân tích ổn định nguyên vẹn. Ổn định thiệt hại với ngập cục bộ. Bể tràn. Mô phỏng chất lỏng trong bể chứa đầy một phần.

 • Bộ giải phân tích đa luồng (Multi-core solver) giúp tang tốc độ xử lý của máy tính. Phân tích hàng loạt. Tạo báo cáo. Cơ sở dữ liệu kết quả SQLite

 • Phân tích tự động thông qua COM

PHÂN TÍCH THỦY ĐỘNG LỰC HỌC

 • Phân tích theo phương pháp bảng nhiễu xạ bức xạ (6 DOF, zero speed)

 • Phân tích theo lý thuyết dải (phập phồng nhấp nhô do sóng và cao độ lắc dọc) với tốc độ tiến, ước tính đơn giản hóa chuyển động cuộn

 • Phân tích chuyển động đáng kể, MSI, MII và SM cho các hướng chuyển động, tốc độ và phổ sóng cụ thể

 • Phân tích tự động thông qua COM

 DỰ BÁO HẠN CHẾ THÂN TÀU VÀ KHẢ NĂNG VƯƠN KHƠI

 • Phương pháp hồi quy sức cản thân tàu đối với tàu một thân. Dự đoán vận tốc cho du thuyền một chèo.
 • Giải thuật sức cản thân bao gồm ước lượng mô hình bước sóng dài
 • Phân tích tự động thông qua COM

PHÂN TÍCH CẤU TRÚC

 • Phương thức phân tích phản ứng động và phân tích theo lịch sử thời gian
 • Phân tích theo tiêu chuẩn: quốc gia (AS4100, AS4600, NZS3404) và quốc tế (AIJ, ASD, LRFD, AISI BS5950, EC3)
 • Phân tích tuyến tính của khung kết cấu 3D và mô hình tấm cứng
 • Phân tích chuyển động nâng cao: lý thuyết dải dự báo chuyển động và phương pháp bảng điều khiển 3D.
 • Phân tích phi tuyến và vênh của các mô hình khung
 • Thiết kế tiết diện ngang của dầm và máy tính thuộc tính toán.
 • Phân tích dự báo công suất và khả năng tàu
 • Phân tích đa khung nâng cao: phân tích tĩnh và động của các dầm xà và tấm.
 • Phân tích dự báo hiệu suất VPP chèo thuyền.
 • Mô hình hóa và phân tích tự động thông qua COM

Các tính năng chính & khả năng của phần mềm Maxsurf

Mô hình thân tàu 3D đơn - Single 3D Hull Model

Các ứng dụng MAXSURF hoạt động từ một file hình học duy nhất, đơn giản hóa quy trình thiết kế bằng cách loại bỏ yêu cầu tạo ra tệp hình học ở các định dạng khác nhau cho các chương trình phân tích xuôi dòng. Những thay đổi trên bề mặt chảy thân tàu theo tham số đến các lưới ngăn, lực cản và chuyển động của thân tàu và định nghĩa bộ phận kết cấu của tàu.

Bề mặt chất lượng cao

MAXSURF được tối ưu hóa để giúp các kiến trúc sư, kỹ sư hải quân tạo ra các bề mặt thân tàu chất lượng cao, hợp lý và có thể được sử dụng cho tất cả các chức năng phân tích và công tác CAD / CAM khác.

 

x`

 

Cắt tỉa linh hoạt

Cắt bề mặt trong MAXSURF là một quá trình trỏ và nhấp chuột đơn giản. Tính năng cắt tỉa của MAXSURF hoàn toàn linh hoạt, cho phép bạn sửa đổi các bề mặt được cắt tỉa và các phần được cắt tỉa tự động cập nhật thông số.

Phân tích toàn diện

MAXSURF bao gồm các khả năng phân tích như độ ổn định nguyên vẹn và sự phá hoại, độ bền dọc, phân tích và thiết kế cấu trúc, dự đoán lực cản, tính toán lằn tàu, dự đoán chuyển động và VPP chèo thuyền.

 

Giao diện trực quan

Giao diện đồ họa, nhất quán của MAXSURF rất dễ học và sử dụng. Mỗi mô hình chia sẻ một giao diện trực quan chung với kết xuất và đồ họa chất lượng cao để trực quan hóa kết quả phân tích.
 

Khả năng chính của phần mềm:

MÔ HÌNH

HÌNH HỌC VỎ TÀU

 • Các bề mặt NURB được cắt xén và các đường cong NURB. Cấu trúc, lưới tam giác và dữ liệu điểm phi cấu trúc.
 • Trao đổi dữ liệu hình học (dưới định dạng DGN, IGES, DXF, 3DM và các định dạng file dành riêng cho ngành)
 • Biến đổi tham số của mô hình NURB. Các công cụ phù hợp cho các đường cong và bề mặt NURB
 • Mô hình hóa tự động thông qua COM

CẤU TRÚC THÂN TÀU

 • Các tấm của thân tàu; sự phát triển/dãn nở của các tấm cong đơn và cong kép. Dự trù giãn nở vỏ. 

 • Sàn tàu; khung ngang và vách ngăn; thanh sườn, dầm xà và vách ngăn

 • Mô hình NURB nâng cao, không giới hạn số lượng bề mặt tàu

PHÂN TÍCH THỦY LỰC

 • Phân tích xác suất phá hủy theo các tiêu chuẩn: MSC.421(98); MSC.216(82) và MSC.19(58)

 • Phân tích thủy tĩnh; biểu đồ đường cong GZ; trạng thái cân bằng; điều kiện cụ thể, biểu đồ đường cong KN, giới hạn KG, chiều dài có thể ngập, sức bền chịu kéo, hiệu chuẩn khoang chứa, dòng chảy MARPOL, ngập ngang MSC.362 (92)

 • Phân tích theo tiêu chí ổn định. Tiêu chí người dùng có thể tùy chỉnh.

 • Phân tích ổn định nguyên vẹn. Ổn định thiệt hại với ngập cục bộ. Bể tràn. Mô phỏng chất lỏng trong bể chứa đầy một phần.

 • Bộ giải phân tích đa luồng (Multi-core solver) giúp tang tốc độ xử lý của máy tính. Phân tích hàng loạt. Tạo báo cáo. Cơ sở dữ liệu kết quả SQLite

 • Phân tích tự động thông qua COM

PHÂN TÍCH THỦY ĐỘNG LỰC HỌC

 • Phân tích theo phương pháp bảng nhiễu xạ bức xạ (6 DOF, zero speed)

 • Phân tích theo lý thuyết dải (phập phồng nhấp nhô do sóng và cao độ lắc dọc) với tốc độ tiến, ước tính đơn giản hóa chuyển động cuộn

 • Phân tích chuyển động đáng kể, MSI, MII và SM cho các hướng chuyển động, tốc độ và phổ sóng cụ thể

 • Phân tích tự động thông qua COM

 DỰ BÁO HẠN CHẾ THÂN TÀU VÀ KHẢ NĂNG VƯƠN KHƠI

 • Phương pháp hồi quy sức cản thân tàu đối với tàu một thân. Dự đoán vận tốc cho du thuyền một chèo.
 • Giải thuật sức cản thân bao gồm ước lượng mô hình bước sóng dài
 • Phân tích tự động thông qua COM

PHÂN TÍCH CẤU TRÚC

 • Phương thức phân tích phản ứng động và phân tích theo lịch sử thời gian
 • Phân tích theo tiêu chuẩn: quốc gia (AS4100, AS4600, NZS3404) và quốc tế (AIJ, ASD, LRFD, AISI BS5950, EC3)
 • Phân tích tuyến tính của khung kết cấu 3D và mô hình tấm cứng
 • Phân tích chuyển động nâng cao: lý thuyết dải dự báo chuyển động và phương pháp bảng điều khiển 3D.
 • Phân tích phi tuyến và vênh của các mô hình khung
 • Thiết kế tiết diện ngang của dầm và máy tính thuộc tính toán.
 • Phân tích dự báo công suất và khả năng tàu
 • Phân tích đa khung nâng cao: phân tích tĩnh và động của các dầm xà và tấm.
 • Phân tích dự báo hiệu suất VPP chèo thuyền.
 • Mô hình hóa và phân tích tự động thông qua COM

Video

Cấu hình

Processor:

Intel Core 2 or faster

Operating System:

Microsoft Windows 7 or Windows 8

Memory:

Minimum 2 GB of RAM

Disk Space:

Minimum 10 GB of free disk space

Display:

Graphics card supporting Open GL,

with minimum 128 MB RAM and

1280x1024 or higher resolution

Dùng thử

Vui lòng điền thông tin dưới đây để nhận bản dùng thử của chúng tôi
Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm

Báo giá

Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm
Lời nhắn