Tổng quan

Giới thiệu giải pháp CIB

Giải pháp CIB là giải pháp giúp các công ty hoạt động trong lĩnh vực kết cấu thép tiết kiệm thời gian, tránh sai sót trong quá trình thiết kế, tối ưu hóa và tiết kiệm vật liệu... bằng việc sử dụng phần mềm CSI (SAP2000, ETABS) để tính toán và thiết kế cấu kiện, phần mềm IdeaStatica Steel thiết kế liên kết và dựng mô hình BIM bằng phần mềm Tekla hoạc Advacne SteelQuá trình thực hiện đồng thời và đồng bộ hóa giữa SAP2000/Etabs với IdeaStatica Steel  Tekla/Advance Steel để tối ưu hóa lại mô hình công trình. 
 

Dưới đây là mô hình theo cách làm truyền thông và mô hình C.I.B:

Cách làm truyển thống: 

Với cách làm truyền thống, cấu kiện thanh (khung) sẽ được mô hình phân tích nội lực và tính toán thiết kế theo tiêu chuẩn, sau đó chuyển sang giai đoạn tính toán liên kết thép thông qua bảng tính excel hoạc các phần mềm như RAM Connection hoạc LIMCON. Việc chuyển đổi thông tin từ bộ phận thiết kế cấu kiện sang bộ phận thiết kế liên kết (connection) hoàn toàn thủ công hoạc bán thủ công bằng việc viết các tool trung gian hoạc dùng excel để chuyển đổi nội lực và thông tin cấu kiện. Sau bước tính toán liên kết (connection) rất mất thời gian này toàn bộ công trình mới được chuyển sang giai đoạn mô hình BIM trong phần mềm Tekla, Revit hoạc Advance Steel... Với quy trình cũ này sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian vì bộ phận dựng mô hình BIM sẽ phải chờ đợi bộ phân thiết kế xong mới dựng mô hình. Trong trường hợp công trình có bất kỳ thay đổi nào từ chủ đầu tư hoạc yếu tốt khách quan thì gần như sẽ phải làm lại quy trình này từ đầu. Ngoài ra việc kiểm xoát sai sót do chuyển đổi thông tin thủ công rất khó khăn...


Giải pháp theo mô hình C.I.B:

Bằng cách sử dụng phần mềm mô hình, phân tích và thiết kế kết cấu SAP2000/ETABS. Sau khi kết thúc quá trình thiết kế cấu kiện thanh, toàn bộ thông số sẽ được chuyển sang cho bộ phận mô hình BIM (Tekla, Advance Steel, Revit) để dựng mô hình và cấu tạo các liên kết (connection). Bộ phận BIM sẽ không phải chờ đợi bộ phân thiết kế connection xong mới dựng mô hình nên sẽ giúp tiết kiệm thời gian đáng kể trong quy trình thiết kế. Quá trình mô hình BIM và quá trình tính toán conection trong phần mềm IdeaStatica Steel có thể diễn ra song song hoạc kết hợp việc mô hình BIM từ Tekla để phần mềm IdeaStatica Steel nhận lại mô hình kết hợp với viêc nhận nội lực từ SAP20000/ETABS chuyển qua để làm bài toán kiểm tra hoạc re-design liên kết.

 

Mô hình kết hợp SAP2000/ETABS - IdeaStatica - BIM (Tekla)

 

Ứng dụng của giải pháp CIB phù hơp với các công ty tư vấn thiết kế, công ty nhà thép tiền chế, công ty kết cấu thép và công nghiệp nặng, công ty thiết kế kết cấu giàn khoan dầu khí và các công trình phụ trợ...

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt hơn

Tham khảo thêm các phần mềm liên quan tới giải pháp CIB: SAP2000ETABSIdeaStaticaBIM

Video

Cấu hình

Dùng thử

Vui lòng điền thông tin dưới đây để nhận bản dùng thử của chúng tôi
Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm

Báo giá

Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm
Lời nhắn