Tổng quan

Phần mềm Leapfrog Geo - xu hướng mới khám phá dữ liệu 3D địa chất 

Tích hợp, giao tiếp và diễn giải nhanh chóng dữ liệu địa chất với mô hình 3D tiên tiến trong ngành địa chất


Dành thời gian cho địa chất, không chỉ dữ liệu

Mô hình địa chất Leapfrog được phát triển và thực hiện bởi các nhà địa chất học, dành cho các nhà địa chất học.

Quy trình làm việc trực quan, xử lý dữ liệu nhanh chóng và các công cụ trực quan kết hợp các nhóm với nhau - và cho phép các cuộc thảo luận thúc đẩy để ra các quyết định hợp lý.


 

Phan mem Leapfrog Geo

 

Tiết kiệm thời gian của bạn cho diễn giải

Xây dựng và tinh chỉnh các mô hình địa chất bằng các công cụ thân thiện với người dùng. Nhập các tập dữ liệu lớn và nhanh chóng tạo ra các mô hình trực tiếp từ dữ liệu, bỏ qua việc tạo wireframing tốn thời gian. Nhanh chóng xem dữ liệu địa chất của bạn được trực quan hóa dưới dạng 3D và có được thông tin chi tiết trực quan để chỉ dẫn các diễn giải của bạn.

Khi bạn thêm dữ liệu mới vào mô hình, các quy tắc và thông số bạn đã đặt trước sẽ tự động được áp dụng. Thực hiện thay đổi đối với một mô hình và bất kỳ mô hình phụ thuộc nào cũng được cập nhật ngay lập tức - đảm bảo các mô hình luôn được cập nhật và thống nhất.

Việc phân tích dữ liệu nhanh chóng và trực quan với các tính năng của Leapfrog Geo, chẳng hạn như phân tích khám phá dữ liệu, chức năng khoảng cách, mô hình cấu trúc, mô hình mạch (mạch than, mạch đá) và các công cụ nội suy chỉ báo.

Giảm thiểu rủi ro và sự không chắc chắn

Thử nghiệm các ý tưởng mới và tinh chỉnh mô hình của bạn một cách nhanh chóng. Sao chép các mô hình và áp dụng quy trình làm việc được sắp xếp hợp lý để bạn có thể lặp lại các diễn giải ngay khi có thông tin chi tiết mới.

Nhanh chóng sao chép, sửa đổi, kiểm tra và chia sẻ các diễn giải thay thế. Theo dõi cách thức đưa ra các quyết định đánh giá bằng bản ghi tất cả dữ liệu đầu vào và các thông số được sử dụng để xây dựng bề mặt.

Thu hút các nhóm và các bên liên quan phi kỹ thuật trên cùng một trang bằng cách chia sẻ mô hình 3D hoặc lát cắt 2D với chú thích. Tạo phim về mô hình của bạn để minh họa các ý tưởng một cách rõ ràng và xuất hình ảnh chất lượng cao cho các báo cáo và bản trình bày.
 

Kết hợp tất cả dữ liệu của bạn

Mang dữ liệu trực tiếp từ các giải pháp đối tác hàng đầu trong ngành, chẳng hạn như acQuire, Maptek, ioGAS Link, IMDEXHUB-IQ, ALS Coreviewer, Coreshed và Imago.

Nhập và làm việc với nhiều loại dữ liệu khác nhau, như GIS, bản đồ và hình ảnh, lỗ khoan, điểm, địa vật lý, cấu trúc, mắt lưới, đa đường và dữ liệu địa hóa.


 

Video

Cấu hình

Core system Requirements

 

Minimum

Recommended

Operating System

Microsoft Windows (64-bit) 8.1, 10
Microsoft Windows (64-bit) 10

Processor

Intel Core i3, i5, i7 or i9 CPU (2nd Generation) or later,
Intel Xeon, AMD FX or Ryzen
Intel Core i7-7700k, i7-8700k, i9-9900k,
Intel Xeon E5-2667 v4

System Memory

4 GB RAM
32 GB RAM

Storage

Hard Disk (HDD)
250 GB capacity, 25 GB free space
Solid-State (SSD)
1 TB or larger capacity, 100 GB free space

Display

1280 x 720
2560 x 1440
 

Graphics Requirements

 

Minimum

Recommended

Nvidia - Desktop

GeForce 700, 900, 1000, 1600, 2000 series
Quadro 600 series and above, K series, P series, RTX series
GeForce GTX 1050 / 1050 Ti, 1060, 1660 / 1660 Ti

Nvidia - Mobile

GeForce 700M, 800M, 900M, 1000, 1600, 2000 series
Quadro M series, P Mobile series, RTX series
GeForce GTX 1050 / 1050 Ti, 1060, 1660 / 1660 Ti

AMD - Desktop

Radeon HD 8000, R5, R7, R9, RX, VII series
Firepro V, W series
Radeon RX 570, RX 590

AMD - Mobile

Radeon HD 8000, R5, R7, R9, RX series
FirePro M series
Radeon R9 M375, RX 460

Intel Integrated Graphics

HD Graphics 2000 (Generation 2 or later), HD Graphics 510 (Generation 6 or later), HD/UHD Graphics 610 (Generation 7 or later)
N/A

Dùng thử

Vui lòng điền thông tin dưới đây để nhận bản dùng thử của chúng tôi
Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm

Báo giá

Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm
Lời nhắn