Tổng quan

OpenBridge Designer - Bridge design and analysis software

OpenBridge Designer bộ phần mềm hoàn chỉnh cho mô hình, phân tích và thiết kế cầu.  Một gói phần mềm toàn diện cho thiết kế cầu và tạo ra các mô hình BIM cho dự án từ những giai đoạn ban đầu của dự án. Nó bao gồm các công cụ phần mềm OpenBridge Modeler, LEAP Bridge, và RM Bridge
 

Các chức năng chính của bộ phần mềm:
 

 • Mô hình, phân tích và thiết kế kết cấu tất cả các dạng cầu thép và bê tông.

 • Thực hiện quá trình đánh giá theo trình tự xây dựng.

 • Dễ dàng quản lý các dự án và sự thay đổi của dự án.

 • Tương tác với mô hình hình học của hạ tầng đường xá và địa hình. 

Vậy OpenBridge Designer là gì?

OpenBridge Designer cung cấp công nghệ và khả năng mới nhất để tạo mô hình, thiết kế và sản xuất các sản phẩm dự án một cách hiệu quả trong một môi trường động, tương tác và hỗ trợ tham số. Ứng dụng duy nhất này hỗ trợ tất cả các khía cạnh của một thiết kế cầu chi tiết bao gồm địa hình, đường, đường dẫn và các công trình cơ sở hạ tầng liên quan khác. Với phương pháp lấy mô hình làm trung tâm của OpenBridge Designer, người dùng sẽ hiệu quả và đáng tin cậy khi quản lý các thay đổi đối với tài liệu xây dựng, chẳng hạn như phát hiện xung đột va trạm, hình dạng đường và hình dạng cầu. Đáp ứng nhu cầu dự án mọi lúc, mọi nơi.

OpenBridge Designer cung cấp quy trình làm việc, bộ công cụ và tính linh hoạt cần thiết để đối phó với các tình huống thiết kế trong thực tế. Ứng dụng này thích ứng với hầu hết mọi quy trình thiết kế và bảo trì xây dựng cầu và nó phù hợp với mọi cường độ, khối lượng, trọng lượng, mác thép kết cấu và loại dầm của bê tông. Sử dụng một sản phẩm duy nhất để tạo mô hình vật lý và phân tích có thể tương tác cho cầu thép và bê tông, có thể được sử dụng trong suốt vòng đời của cầu.

 

 • Tăng tốc hiệu suất bằng một ứng dụng

 

Thực hiện phân tích, thiết kế và gán tải trọng tất cả trong một môi trường để trao đổi trực tiếp thông tin dự án, bao gồm mô hình hình học cầu, vật liệu, tải trọng, mô hình cáp dự ứng lực trước, gia cố chịu cắt, khung ngang, tấm ngăn và các tấm tăng cứng, để giúp đưa ra quyết định phù hợp trong quá trình thiết kế và xây dựng.
 
 • Tạo mô hình thông minh

Sản xuất các mô hình thông minh, tham số phong phú về nội dung kỹ thuật cho các thành phần cầu khác nhau, bao gồm cường độ nén bê tông, cấp thép kết cấu, ký hiệu dầm tiêu chuẩn, v.v. OpenBridge Designer sử dụng lại dữ liệu từ các bên liên quan khác nhau để đảm bảo hình học được cập nhật, có liên quan, tất cả trong một mô hình.
 • Cải thiện sự hợp tác

Cộng tác giữa các lĩnh vực để phân tích, thiết kế, chi tiết hóa, tài liệu, kỹ thuật xây dựng và đánh giá tải trọng. Truy cập các mô hình DGN để biết căn chỉnh, cấu hình và thông tin mặt cốt của đường cao tốc, cũng như các tệp LandXML. Nếu dữ liệu tham chiếu thay đổi, mô hình cầu dựa trên tham số và quy tắc sẽ tự động phản hồi.
 

 • Mô hình, thiết kế và phân tích cầu bê tông và thép

Tạo các mô hình vật lý và phân tích tương thích của cả cầu bê tông và cầu thép. Hợp lý hóa việc lập mô hình, phân tích, kiểm tra theo tiêu chuẩn thiết kế, báo cáo thiết kế chi tiết và bản vẽ tự động cho các loại cầu bê tông trong khi đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn thiết kế. Đảm bảo tốc độ chịu tải và tối ưu hóa cầu thép dầm chữ I và dầm hình ống (tub-girder) bằng cách sử dụng Mô hình hóa phần tử hữu hạn và Phân tích theo phổ phản ứng.

 • Giảm thiểu rủi ro bằng phân tích xung đột

Thực hiện phân tích xung đột của kết cấu cầu với cơ sở hạ tầng hiện có để loại bỏ sai sót trước khi xây dựng nhằm tiết kiệm thời gian và giảm chi phí sửa chữa hoạc làm lại.

 • Thực hiện điều tra trình tự xây dựng

Xem xét các giai đoạn trong quá trình xây dựng theo từng giai đoạn để so sánh kết quả, phát hiện các trạng thái liên quan và đưa ra các đánh giá bao quát kết quả nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến độ rão, co ngót và các vấn đề khác trước khi xây dựng.

 • Sản xuất các sản phẩm được yêu cầu

Sản xuất các sản phẩm phân phối cần thiết cho các dự án thiết kế cầu bằng cách sử dụng thiết kế dựa trên mô hình tập trung dữ liệu và tăng tốc độ phân phối các sản phẩm giao từ một ứng dụng duy nhất. Cung cấp kế hoạch, dữ liệu thiết kế 3D, đào đắp, báo cáo, hình ảnh hóa, phân phối BIM và dữ liệu xây dựng để đáp ứng các yêu cầu của dự án.

 • Nâng cao hình ảnh

Giúp các thành viên trong nhóm dự án, các bên liên quan và khách hàng hiểu rõ hơn về dự án cầu và môi trường thiết kế với các mô hình cầu 3D. Nhanh chóng xác minh hình học của cầu và cung cấp các chế độ xem mặt bằng, độ cao và mặt cắt ngang. Đo khe hở dọc và ngang, xem hoạt ảnh xây dựng tua nhanh thời gian và thực hiện phát hiện xung đột. Sử dụng LumenRT để tạo các hình ảnh động tuyệt đẹp của dự án.


CÁC SẢN PHẨM TRONG GÓI: 
 

OpenBridge Designer

A single product that creates interoperable physical and analytical models to be utilized throughout the lifecycle of both steel and concrete bridges.

OpenBridge Modeler

3D parametric modeling software for bridges. Integrate with civil design applications and leverage enhanced visualization.

Ease of Use

 • Intelligent graphical user interface
 • U.S. customary and metric (SI) units
 • Comprehensive 3D physical bridge modeling
 • 2D views, with dimensions using Dynamic Views
 • User customizable libraries
 • Variety of reporting formats
 • Intuitive dialogue driven workflows
 • Cross-section template for complex geometry
 • Catalog of appurtenances
 • Automated bridge creation (ABC wizard)

Intelligent Analysis and Design

 • Concrete Bridges
  • Supports majority of everyday concrete bridges; precast, pre-stressed and post-tensioned concrete bridges
  • Supports almost all common substructure types
  • Supports AASHTO LRFD, LFD, LRFR, and design codes in Canada and India
  • Supports LATAM and SEAN countries that use AASHTO code
  • Strut-and-tie modeling (U.S. version)
  • Single girder or whole-width analysis
  • Thermal load analysis
  • Prestress loss calculation by time-dependent specs (LFD and LRFD; CHBDC)
  • Multimode response spectrum analysis for seismic design
 • Steel Bridges
  • Supports majority of everyday steel bridges; straight and curved steel I-girder and tub-girder bridges
  • Supports almost all common substructure types
  • Supports AASHTO LRFD and LRFR codes
  • Design optimization for I-girder and tub-girder members
  • Line girder, grillage, and 3D finite element analysis
  • Multimode response spectrum analysis for seismic design
  • Deck placement sequence analysis
  • Automatic dead load calculation for self-weight of girders, cross frames, concrete deck, and appurtenances
  • User-defined dead load: uniform, trapezoidal, and point loads
  • Automatic load case generation

Modeling and Visualization Capabilities

 • Superstructure and substructure modeling
 • Bridge Types
  • Precast prestressed concrete girder
  • Cast-in-place and post-tensioned concrete box girder
  • Cast-in-place and post-tensioned concrete T-beam
  • Cast-in-place and post-tensioned concrete slab
  • Steel I-girder
  • Steel tub-girder
 • Bridge Components:
  • Deck slab
  • Girders; steel – rolled, built up I-girder or tub-girder, concrete – precast I-girder, box, T-beam
  • Abutments
  • Piers: cap, column, footing, piles
  • Variable columns and caps
  • Wing walls
  • Bearings and beam seats
  • Light poles
  • Crash barriers
  • Medians
 • Parametric, intelligent bridge components
 • Intuitive, dialogue-driven workflows
 • Rule-based and constraint-driven modeling
 • Clash detection and clearances
 • Solid and transparent views
 • Lifelike rendering
 • Reference roadway information and ground data
 • Construction scheduling and animation using Navigator

Versatile Reporting Options

 • Deck elevations report
 • Beam-seat elevations report
 • Material quantities report
 • Cost estimate report
 • Camber diagram
 • Input Echo report
 • Formats:
  • PDF
  • HTML
  • Microsoft Word
  • Microsoft Excel

Automated Drawing Generation

 • DGN and DWG drawings
 • Plan and elevation drawings
 • Bridge framing plans
 • Precast, prestressed concrete girders
 • Piers

Integration with Other Software

 • Direct data exchange with MicroStation®, OpenRoads, OpenRail, InspectTech, ProStructures, gINT, and more
 • AASHTO BRIDGEWare database
 • File formats: DGN, DXF, XML, and LandXML

Video

Cấu hình

Processor
Intel® Pentium®-based or AMD Athlon®-based processor 2.0 GHz or greater

Operating System
Windows 10 (64-bit), Windows 8 (64-bit)

Memory
8 GB minimum, 32 GB recommended

Video
1GB of video RAM or higher recommended

Disk Space
10 GB minimum free disk space

Dùng thử

Vui lòng điền thông tin dưới đây để nhận bản dùng thử của chúng tôi
Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm

Báo giá

Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm
Lời nhắn