Tổng quan

OILMAP là phần mềm mô hình hóa sự cố tràn dầu, cung cấp những dự báo về quỹ đạo của dầu tràn: 

Nó gồm các thủ tục đồ họa đơn giản để thêm dữ liệu gió và thủy lực và quá đó xác định một kịch bản dầu tràn.

Những ứng dụng chính của phần mềm OILMAP

- Hỗ trợ ra quyết định phù hợp khi có sự cố tràn dầu

- Đào tạo ứng phó với sự cố tràn dầu

- Đưa ra các kịch bản tràn dầu tràn.

- Nghiên cứu lập kế hoạch dự phòng cho khả năng có sự cố xảy ra.

- Lập bản đồ nhạy cảm.

 

Oilmap, phần mềm Oilmap bản quyền

 

Những tính năng chính của phần mềm OILMAP

- Sử dụng bản đồ GIS được ASA xây dựng hoặc dùng phần mềm GIS khác như là ArcView®

- Cập nhật những dự báo của dữ liệu của những chuyến bay khảo sát.

- Tích hợp tương tác Boom-Oil.

- Ứng dụng phân tán.

- Sử dụng cơ sở dữ liệu dầu Adio của NOAA để tính toán toán thời tiết

- Kế hoạch phát triển ven biển và quản lý cơ sở dữ liệu sử dụng sự tương tác của GIS.

- Khả năng tích hợp các kế hoạch ứng phó. § Dịch vụ bản đồ web và dữ liệu trực tuyến.

- Giống như sự tích hợp của EDS của ASA: môi trường dữ liệu máy chủ với thời gian thực và dữ liệu lịch sử môi trường toàn cầu từ những nhà cung cấp hàng đầu.

Phần mềm OilMap, OilMap bản quyền phần mềm

 

Điểm nổi bật của phần mềm OILMAP

- Khả năng ứng dụng toàn cầu Khả năng mô phỏng 2D và 3D Phong hóa và bề mặt/ ngầm vận chuyển dầu tràn

- Dự đoán các khu vực trọng điểm bị ảnh hưởng từ một khu dầu tràn. Truy ngược lại để chỉ đúng ra vị trí nơi có dầu tràn

- Đánh giá rủi ro cho những tài nguyên quan trọng

- Mô hình sự tác động của dầu tới đường bờ biển, những nơi có băng.

- Tích hợp máy chủ dữ liệu môi trường EDS.


 

Đăng ký tải bàn dùng thử OILMAP mới nhất: tại đây
Download tài liệu giới thiệu  OILMAP mới nhất: tại đây
Yêu cầu báo giá phần mềm OILMAP bản quyền: tại đây
Yêu cầu tư vấn về các phần mềm khác: tại đây


 

Video

Cấu hình

Dùng thử

Vui lòng điền thông tin dưới đây để nhận bản dùng thử của chúng tôi
Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm

Báo giá

Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm
Lời nhắn