Tổng quan

ActCAD là một phần mềm phác họa mô hình CAD 2D & 3D dành cho kỹ sư, kiến trúc sư và các chuyên gia tư vấn kỹ thuật khác, được phát triển bởi ActCAD LLC có trụ sở tại Hoa Kỳ.

ActCAD được phát triển dựa trên công nghệ IntelliCAD. Vì vậy ActCAD có giao diện, tính năng và các câu lệnh giống hoàn toàn với các phần mềm CAD khác trên thị trường, giúp người dùng có thể sử dụng trực tiếp một cách dễ dàng mà không cần phải học thêm.

Tạo và chỉnh sửa bảng


 
 •       ActCAD 2017 supports Creation and Editing of Tables
 •       Import CSV file to Table
 •       Export Table contents to CSV file
 •       Fully compatible with Table feature created in other CAD software (except formulae)
 •       Many operations like insert/delete rows, insert/delete columns, merge cells, unmerge cells
 •       Change Background and Text Colors
 •       Several controls to each cell like lock, unlock, format etc.
 

In ấn

 
actcad intellicad print and plot
 • ActCAD supports all common printing features for drawings and we can change the paper size, resolution while printing.
 • There is true type Font selection for printing.
 • Many enhancements to Plot module for better user experience.
 • ActCAD can create PDF files compliant with the PDF/A Standard.
 • The PDF/A file format is often a requisite for official institutions and public administrations.
 • The PDF/A file format is an ISO-standardized version of the Portable Document Format (PDF) specialized for the digital preservation of electronic documents.
 • PDF/A differs from PDF by prohibiting features ill-suited to long-term archiving, such as font linking (as opposed to font embedding).

Hỗ trợ các định dạng

ActCAD hỗ trợ xuất và nhập nhiều loạt tập tin được thể hiện như trong hình ảnh. Tất cả các files DWG và DXF từ phiên bản R2 đến 2018.

ActCAD hỗ trợ nhiều định dạng file

Phần mềm ActCAD hỗ trợ làm việc với nhiều loại định dạng tâp tin khác nhau ....
như  dwg, pdf, ....

Video

Cấu hình

Cấu hình máy tính yêu cầu

Dùng thử

Vui lòng điền thông tin dưới đây để nhận bản dùng thử của chúng tôi
Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm

Báo giá

Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm
Lời nhắn